Kontakt z klubem

Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres

rafal.wawrowski@skwp.pl

lub listownie:

Oddział Wielkopolski SKwP,
ul Ziębicka 18, 60-164 Poznań
z dopiskiem
„Klub Młodych Księgowych”.