Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Zmiany w podatku VAT 2017 - nowelizacja przepisów

Zmiany w podatku VAT 2017 - nowelizacja przepisów

Miasto:
Gniezno
Data rozpoczęcia:
2017-01-27
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
340,- zł od osoby,
290,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ORGANIZACJA 

godzina: 9.00 do 15.00
wykładowca: Luiza Pieprzyk
miejce:

 • Poznań - Centrum Edukacji SKwP, ul. Ziębicka 18,
 • Piła - ul. Sikorskiego 33,
 • Konin  - ul. Przemysłowa 3d.

W ramach szkolenia zapewniamy: 
•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe, 
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
•obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

SYLWETKA TRENERA

LUIZA PIEPRZYK - Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wieloletni pracownik organów podatkowych (staż 15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych. Doświadczony trener pracowników organów podatkowych oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, odznaczony członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uznany wykładowca wyższych uczelni, współpracujący również w charakterze trenera, wykładowcy, konsultanta z kluczowymi firmami szkoleniowymi i prawnymi w Polsce. 

CEL SZKOLENIA

Minister Finansów przygotowuje  dla podatników kolejną dużą nowelizację ustawy o VAT,która zacznieobowiazywać od 1 stycznia 2017 r. Ministerstwo proponuje wprowadzenie tzw. pakietu uszczelniajacego VAT, który skąłda się z nowelizacji ustawy VAT jak również kodeksu karnego skabowego i ordynacji podatkowej.

Wyłudzenia podatku VAT na skalę całej Unii Europejskiej mibilizują również szeregi Komisji Europejskiej do kolejnych zmian, w których podatnik znajdzie kolejne obostrzenia przepisów i nowe obowiazki ewidencyjno dowodowe celem wykazania rzetelnosci i realnosci przeprpowadzanych operacji gospodarczych. W interesie każdego podatnika VAT jest niezwłoczne zapoznanie się z tymi zmianami. 

PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zachodzą w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku  2017 r. 

PROGRAM

1.  Zmiany przepisów VAT od stycznia 2017 r.

NOWE ZAGROŻENIA DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZLICZANIE VAT

 •  Likwidacja możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych dla podatników innych niż mali podatnicy
 • Brak możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych przez podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie pierwszych dwunastu miesięcy prowadzenia działalności;
 • Zmiana zasad dokonywania zwrotów VAT w terminie 25-dniowym;
 • Wydłuzenie terminu zwrotu VAT w zwiazku z weryfikacją zasadnosci zwrotu, w tym weryfikacja kontrahenta – NOWE UTRUDNIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCY
 • Wprowadzenie obowiązku składania deklaracji VAT wyłącznie drogą elektroniczną;
 • Modyfikacja istniejących rozwiązań dotyczących odpowiedzialności solidarnej oraz kaucji gwarancyjnej;
 • Doprecyzowanie regulacji określających przesłanki warunkujące wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT;
 • Wprowadzenie obowiązku złożenia przez niektóre podmioty kaucji rejestracyjnej, która będzie warunkiem ich rejestracji jako podatników VAT;
 • Mozliwość odmowy rejestracji VAT;
 • Wprowadzenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku, skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym;
 • Wprowadzenie nowej sankcji (100%), w przypadku gdy podatnik okaże się oszustem wyłudzającym VAT – NAJWIĘKSZE ZAGROZENIE NOWELIZACJI 2017  
 • Przywrócenie sankcji (30%) za błędy w rozliczeniach polegające na zaniżaniu zobowiązań podatkowych lub zawyżaniu zwrotu podatku,
 • Usunięcie zwolnienia dla usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi finansowej lub ubezpieczeniowej, wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz 37- 41;
 • Objęcie zakresem tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia niektórych transakcji mających za przedmiot świadczenie usług budowlanych oraz transakcji, których przedmiotem są procesory oraz określone towary z kategorii złota i srebra.
 • Utrzymanie stawek 8% i 23% do końca 2018 r.,
 • Zmiany w limicie zwolniania podmiotowego w VAT – 200.000 zł
 • Zmiany przepisów wykonawczych

2.  Pozostałe zmiany przepisów dotyczace problematyki podatnika VAT

 • Zmiany w kodeksie karnym skarbowym w tym m.in.  obostrzenie kar dla oszustów podatkowych, zmiany w zakresie instytucji czynnego żalu, problematyka tzw. fikcyjnych faktur
 • Zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej a rozliczenie podatku VAT
 • Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. a wysokośc kar za nadużycia VAT
 • Centralizacja rozliczeń VAT w samorządzie – jakie obowiązki wprowadza nowa ustawa
 • Od 1 stycznia 2017 r. nie zaliczymy do kosztów wydatków powyżej 15 000 zł opłaconych w całości gotówką
 • Nowe PKWiU od roku 2018 – ważna zmiana dla obiżonych stawego w podatku VAT
 • MF przypomina o wdrożeniu JPK od 2017 r. – kolejny komunikat MF
 • Nowości w rozliczeniach unijnych od 2017 r. – KE wprowadza rewolucyjne zmiany
 • Nowe zasady poburu VAT w transakcjach transgranicznych
 • Zmiany w prawie celnym a podatek VAT

3.  Ułatwienia i pułapki w prowadzeniu działalnosci gospodarczej w 2017 roku

 • Krajowa Administracja Skarbowa 1 marca 2017 – Prezydent podpisał ustawę – WAŻNA ZMIANA DLA ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH W 2017
 • Rewolucja KAS a rozliczenia VAT-UE i INTRASTAT- NOWY OBSZAR KONTROLI
 • Od 2017 r. znikną niektóre bariery w prowadzeniu firmy
 • 33 ułatwienia dla firm przyjęte przez rząd
 • Przedsiębiorcy zaoszczędzą na obsłudze księgowej
 • Pomoc dla firm, którym nie płacą kontrahenci
 • Rozliczanie VAT z tytułu świątecznych wydatków firm – odpowiedzi na pytania
 • Rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu osób prawnych w UE
 • Niższa stawka VAT na e-booki i e-gazety
 • Konstytucja dla biznesu szansą dla przedsiębiorczości
 • Uproszczenia dla początkujących przedsiębiorców
 • Jednolity Plik Kontrolny - Ewidencja VAT od 1 stycznia 2017
 • Bezpłatna aplikacja JPK
 • Od stycznia nowe zasady kontroli podatkowej w małych i średnich firmach

UWAGA! Program może zostać uaktualniony w zależnosci od stopnia zaawansowania prac legislacyjnych nad nowymi przepisami

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail: