Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Zmiany w podatku VAT od 2017 roku

Zmiany w podatku VAT od 2017 roku

Miasto:
Kalisz
Data rozpoczęcia:
2017-02-21
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
340,- zł od osoby,
290,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ORGANIZACJA 

godzina: 9.00 do 15.00
wykładowca: Leszek Lewandowicz - doradca podatkowy 

W ramach szkolenia zapewniamy: 
•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe, 
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
•obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie będzie poświęcone przede wszystkim zmianom w przepisach o podatku VAT, jakie nastąpiły od 2017 r.  Zmiany te będą przy tym przedstawiane w kontekście (na tle) bieżących problemów podatku, wynikających z praktyki rozliczania VAT. 

Główny źródłem zmian jest ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Celem nowelizacji jest kolejne „uszczelnienie” systemu podatkowego, stąd przede wszystkim przewidziano szereg nowych obowiązków lub utrudnień, jak również sankcji dla podatników. Rewolucyjne zmiany czekają szeroko rozumianą branże budowlana, dla której wprowadzono mechanizm odwrotnego obciążenia.

Omówione zostaną także zmiany dotyczące podatku VAT wynikające z innych ustaw oraz z rozporządzeń.

Krótko zostaną zasygnalizowane dalsze projektowane zmiany dotyczące podatku VAT.

PROGRAM

 • odwrotne obciążenie – zmiany w załączniku nr 11 oraz nowy załącznik nr 14 (obejmuje usługi, m.in. budowlane);
 • termin odliczenia podatku naliczonego w szczególnych przypadkach;
 • szersza kontrola zwrotu na rachunek bankowy;
 • ograniczenie zwrotu w terminie 25 dni;
 • weryfikacja nowych podatników i możliwość odmowy rejestracji;
 • odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;
 • nowe przesłanki wykreślenia podatnika i przywrócenie zarejestrowania;
 • ograniczenie rozliczeń  (deklaracji/informacji) kwartalnych;
 • przymus składania deklaracji oraz informacji w formie elektronicznej;
 • zmiany w zakresie odpowiedzialności podatkowej nabywcy (art.105a-105d oraz załącznik nr 13);
 • powrót sankcji w podatku VAT – dodatkowe zobowiązanie podatkowe 20%, 30% albo 100%;
 • podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200 tys. zł.
 • utrzymanie podwyższonych stawek podatku VAT;
 • podatnicy obowiązani do stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego od dnia 01 stycznia 2017 r. oraz w terminach późniejszych;
 • klauzula „nadużycia prawa” w podatku VAT;
 • podwyższenie sankcji karnych skarbowych za czyny związane z VAT;
 • nowe rozporządzenie MF w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących;
 • nowe wzory deklaracji VAT;
 • zmiany w innych rozporządzeniach dotyczących VAT;
 • projektowane dalsze zmiany dotyczące VAT, min.: przestępstwa związane z VAT w kodeksie karnym, planowana wymiana kas rejestrujących, centralna baza faktur itd.
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail: