1

2

Nowe szkolenia w ofercie:

  • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu w praktyce biura księgowego - nowa regulacja prawna
  • Kontrakty długoterminowe
  • Rzeczowe aktywa trwałe - w świetle MSR i MSSF
  • Ceny transferowe. Zmiany w przepisach
  • Zatrudnianie cudzoziemców - nowe przepisy od 2019 roku
  • Podstawy sporządzania sprawozdania finansowego - warsztaty
  • Planowanie i rozliczanie czasu pracy - na co uważać

3

4

Prawo dla księgowych w praktyce

Zapraszamy na nowy kurs "Prawo dla księgowych w praktyce (80 godzin zajęć)", którego celem jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych - towarzyszących księgowym w ich codziennej pracy.

5

Zostań Sygnatariuszem Kodeksu

Każda osoba zajmująca się rachunkowością, jak również jednostka prowadząca rachunkowość lub zajmująca się usługowym jej prowadzeniem i postępująca zgodnie z zasadami zawartymi w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości", może zostać jego sygnatariuszem.


t
© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO