Strona główna img Aktualności img Biznes potrzebuje szybkiej informacji, a księgowi poprawy swojego statusu zawodowego.

Biznes potrzebuje szybkiej informacji, a księgowi poprawy swojego statusu zawodowego.

Publiczność dobrze przyjęła tematy zaproponowane przez organizatorów I Ogólnopolskiej Konferencji Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców - KONEL. A spektrum zagadnień zaprezentowano bardzo szerokie - począwszy od ściśle związanych z obecną praktyką zarządzania biurem rachunkowym, poprzez prognozy dotyczące przyszłości usługowego prowadzenia ksiąg, a na tematach miękkich skończywszy. Jak wynika z relacji Mariusza Noworyty, Dyrektora Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP), publiczność dobrze przyjęła taką zróżnicowaną agendę obrad. SKwP było Partnerem Merytorycznym wydarzenia. 

Potrzeby klientów i przyszłość biur rachunkowych 

Szczególne zainteresowanie słuchaczy wzbudziła sesja dotycząca potrzeb klientów biur rachunkowych. Jak wynika z przedstawionych danych, największą grupę potrzeb - zgłaszaną łącznie przez blisko połowę (49%) respondentów omawianego badania - są potrzeby informacyjne. Klienci oczekują szybkiej i precyzyjnej informacji zarządczej o płatnościach i fakturach (32%) oraz o prognozowanym zapotrzebowaniu na gotówkę (17%). Druga największa grupa potrzeb (łącznie 32%) związana jest z oczekiwanym wsparciem biur rachunkowych w prowadzeniu: ogólnym, związanym z wiedzą branżową biura (21%) oraz udostępnieniem narzędzi do prowadzenia firmy, np. fakturowania, rozliczania delegacji (11%). Trzecią grupę stanowią oczekiwania klientów w zakresie doradztwa związanego z optymalizacją kosztów oraz podatków (19%). 

Z tych oczekiwań wypływają również scenariusze na przyszłość. Autorzy wystąpienia przedstawili autorską wizję funkcjonowania księgowości za 15 lat, z której wynika, że 90% aktualnie wykonywanych prostych czynności księgowych przejmą roboty. Dużym skokiem w automatyzacji księgowości może okazać się już przyszły rok, kiedy to wejdzie w życie Dyrektywa PSD2, zgodnie z którą banki będą zobowiązane udostępniać swoje API do wglądu historii i stanu rachunku. Jak przewidują autorzy wystąpienia, pozwoli to na oszczędność 80% czasu poświęcanego obecnie na weryfikację i księgowanie rozrachunków. 

To znaczy, że rola księgowego zmienia się i będzie się zmieniać jeszcze bardziej dynamicznie w najbliższych latach. W wystąpieniach organizowanych w naszym Oddziale już od dłuższego czasu eksperci wspominają o nowej roli księgowych. Obecność tego wątku na innych konferencjach potwierdza nasze prognozy. 

Księgowy staje się coraz bardziej doradcą niż sprawozdawcą, co sprawia, że zmienia się w dużej mierze zakres kompetencji sprzyjających pracy w rachunkowości. Coraz więcej kompetencji miękkich, szczególnie komunikacyjnych, będzie miało znaczenie dla efektywnego wykonywania zawodu księgowego z punktu widzenia pracodawcy lub zleceniodawcy. 

Co to znaczy dobre biuro rachunkowe?

Członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu SKwP, Leszek Lewandowic, był na konferencji jednym z panelistów w dyskusji pt. „Co to znaczy dobre biuro rachunkowe, w jakim kierunku zmierzamy; przyszłość biur rachunkowych”.  Z dyskusji płynie szereg wniosków, z czego najważniejszym wydaje się stwierdzenie, że coraz trudniej jest biurom rachunkowym samodzielnie dostarczać całe spektrum usług, jakiego obecnie oczekuje klient biznesowy. W tym celu coraz częściej tworzone są grupy podmiotów współpracujących.

Ważnym aspektem prowadzenia biura rachunkowego w aspekcie oczekiwań rynku jest konieczność szybkiego dostosowania – już nie tylko w warstwie wiedzy i merytorycznych kompetencji zespołu świadczącego usługi, ale także aktualizacji oprogramowania wspierającego pracę księgowych. Przedsiębiorcy muszą mierzyć się z rosnącą liczbą obowiązków nakładanych na nich przez prawo (w tym dwie bardzo duże zmiany ostatnich miesięcy: JPK i składanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej).

Biorąc pod uwagę trendy i postęp techniczny wiele prostych elementów księgowania będzie w najbliższych latach ulegało automatyzacji, co sprawi, że podmioty skupiające się wyłącznie na aspekcie sprawozdawczości i przetwarzania dokumentów będą stopniowo tracić pozycję na rzecz biur świadczących kompleksowe usługi, w tym analizę danych z ksiąg i doradztwo w prowadzonej przez klienta działalności. 

Szczególnie ważne w obliczu obecnych uwarunkowań jest aby wzmocnić pozycję księgowych (w tym biur rachunkowych) wobec otoczenia i zrównać formalnie status księgowego z jego faktyczną pozycją jako zawodu zaufania publicznego.

--

Nasi przedstawiciele, Leszek Lewandowicz, Członek Zarządu Oddziału oraz Mariusz Noworyta, Dyrektor Oddziału, wyjechali z Wrocławia mądrzejsi o wiedzę i doświadczenia, co mamy nadzieję, już wkrótce przełoży się na działania, które pozwolą w jeszcze lepszy sposób realizować naszą misję dostarczania księgowym zatrudnionym w biurach rachunkowych, wiedzy na najwyższym możliwym poziomie, w najlepszy sposób, z udziałem najlepszych kadr. 
© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO