Strona główna img Aktualności img Cyfrowy fiskus - korzyści dla organów, dla księgowych - wyzwania

Cyfrowy fiskus - korzyści dla organów, dla księgowych - wyzwania

W ostatni wtorek października, jak co roku, w Oddziale Wielkopolskim w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce odbyła się konferencja zawodowa „Digitalizacja sprawozdawczości podatkowej i jej konsekwencje dla przedsiębiorców”. Ponad 150 słuchaczy zgromadzonych w auli siedziby Oddziału wysłuchało wystąpień ekspertów.

Konferencję w imieniu zarządu Oddziału w Poznaniu SKwP otworzył jego Wiceprezes, Grzegorz Bosy. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie cyfryzacji rozliczeń podatkowych, szczególnie dla walki z nierzetelnymi podatnikami. Wsparł ten argument porównaniem wielkości dochodów budżetowych państwa, wynoszących pok. 400 mld zł z kwotą kilkudziesięciu miliardów złotych, które każdego roku przepadają z powodu przestępstw karuzelowych.

Tuż po otwarciu nastąpił bardzo uroczysty moment - wręczenie certyfikatów Dyplomowanym Księgowym, którzy w ostatnim czasie zdobyli tytuł w Oddziale Wielkopolskim w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Po złożeniu przyrzeczenia przez tę kolejną grupę osób posiadających kwalifikacje, potwierdzone najwyższym certyfikatem nadawanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, wręczenia dyplomów dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego - prof. Wiktor Gabrusewicz.

Następnie głos zabrali zaproszeni eksperci oraz przedstawiciel Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, a także wykładowcy Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia.

Zaczynamy od VAT, a gdzie kończymy?

Krystian Szymaniak z KPMG w swojej prezentacji przedstawił cyfrowe rozwiązaniach fiskusa za granicą, jako wprowadzenie i szerszy kontekst kolejnych prezentacji. Czy można na ich podstawie wnioskować co do możliwej ścieżki rozwoju digitalizacji administracji skarbowej w Polsce pokaże przyszłość.

Z kolei Edward Nieboj, Partner Zarządzający w Grant Thornton przedstawił stan obecny ucyfrowienia polskiej administracji skarbowej i możliwe scenariusze na przyszłość. Zwrócił szczególną uwagę na potencjał drzemiący w elektronizacji doręczeń, o której w znaczący sposób wspomniał w swojej prezentacji także Leszek Lewandowicz, Sekretarz Zarządu Głównego i Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a także wykładowca kursów prowadzonych przez Oddział.

Nierównowaga relacji podatnik-fiskus

Leszek Lewandowicz zwrócił ponadto uwagę słuchaczy na zmiany w deklaracjach podatkowych, które będą obowiązywać w przyszłym roku. Szczególnie podkreślił on nowy obowiązkowy element, który będzie miał duży wpływ na zmiany w prowadzonej ewidencji -  dodatkowe wymogi dotyczące oznaczania faktur wykazywanych w rejestrach JPK.

W swoim wystąpieniu Sekretarz Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia wskazał też potencjalne zagrożenia wynikające z uprawnień nadanych fiskusowi w Rozporządzeniu z dn. 15.10.2019. Mowa o wezwaniu podatnika do korekty ewidencji VAT w przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji.

Big data - lepszy celownik skarbówki

O zaletach i korzyściach zarówno po stronie fiskusa, jak i samych podatników, wynikających z zastosowania w analizach danych technologii SAS opowiadał Dariusz Strugliński z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Dzięki opartemu o nią systemowi SILNIK ANALIZ możliwe stało się podniesienie trafności prowadzonych kontroli, a z drugiej strony ograniczyło ich liczbę, co powinno przełożyć się w przyszłości bezpośrednio na zmniejszenie obciążeń po stronie przedsiębiorców i księgowych.

Robotyzacja = czas na myślenie

Andrzej Kubiak z firmy PIRXON, będącej jednym z liderów wdrożeń robotyzacji w Polsce wyjaśnił na początku prezentacji czym jest robot i robotyzacja, a z każdym zdaniem wyłaniał się z jego wystąpienia nowy obraz pracy księgowych, w której jest więcej niż obecnie czasu na analizy i podejmowanie decyzji.

Wskazał, że funkcjonalności robotów mogą być różne, wskazując przykładowy katalog czynności, począwszy od sprawdzenia obecności kontrahenta na białej liście podatników, poprzez pobieranie potwierdzeń dostarczenia (proof of delivery) od firm kurierskich, a na weryfikacji klientów przed wydaniem towaru kończąc. Roboty sprawdzają się tam - jak podkreślał ekspert - gdzie jest ustalony algorytm postępowania, ale trzeba dużo czynności fizycznych.

E-sprawozdanie - problemy nawet u najlepszych

Ostatnie wystąpienie na konferencji należało do Piotra Hansa, przewodniczącego wielkopolskiego Klubu Dyplomowanych Księgowych, który przedstawił wstępne wyniki badania opinii przeprowadzonego przez Oddział Wielkopolski w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wśród ponad 900 przedstawicieli zawodu w całej Polsce. Dotyczyło ono opinii i doświadczeń związanych z przygotowaniem jednostek do procesu e-sprawozdawczości w pierwszym roku powszechnego obowiązku.

Porównanie odpowiedzi księgowych, którzy najwyżej ocenili przygotowanie swoich pracodawców i / lub klientów z tymi, których ocena tego obszaru zarządzania jednostką była na najniższym poziomie, dostarcza ciekawych wniosków.

Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że zaistniały pewne obiektywne trudności w całym procesie, a które nie wynikały z uchybień po stronie służb księgowych w jednostkach. Były one głównie związane z z podpisaniem e-sprawozdania, następnie udostępnieniem właścicielom , a ostatecznie ze złożeniem go do urzędu skarbowego lub KAS. Premiera raportu prezentującego pełne wyniki - wraz z rozpoczęciem tegorocznej Akcji Bilans - pod koniec listopada.

Odwiedź sekcję "dla członków"

Oddział Wielkopolski w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych zachęca do odwiedzenia jego strony internetowej - w zakładce przeznaczonej tylko dla członków znajdują się prezentacje z wszystkich wyżej wymienionych wystąpień.

Dziękujemy wszystkim obecnym za udział w Konferencji i dobrą atmosferę. Mamy nadzieję, że oczekiwania związane z tematem konferencji zostały spełnione i zapraszamy na kolejne aktywności statutowe Stowarzyszenia.

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO