Strona główna img Aktualności img Doroczne spotkanie Członków Wspierających

Doroczne spotkanie Członków Wspierających

W piątkowe popołudnie, 25 stycznia 2019 r. w siedzibie Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce odbyło się doroczne spotkanie przedstawicieli Członków Wspierających. 

Wydarzenie oficjalnie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego, prof. Wiktor Gabrusewicz, który podkreślił istotną rolę członków wspierających dla funkcjonowania Stowarzyszenia, a także wartość współpracy z przedsiębiorcami, w szczególności z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN. W imieniu tej organizacji, będącej współorganizatorem wydarzenia, zgromadzonych gości powitał Wiceprezydent, Piotr Stawiński. 

Korzystając z okazji członek Zarządu Głównego oraz Oddziału Wielkopolskiego SKwP, Piotr Hans zachęcił uczestników spotkania do rozpowszechniania informacji na temat akcji edukacyjnej ABC Ekonomii, objętej wspólnym patronatem Oddziału Wielkopolskiego oraz WZP LEWIATAN (www.abc-ekonomii.edu.pl).

W części merytorycznej przedstawione zostały najważniejsze zmiany w rachunkowości i podatkach w nadchodzącym roku.

Leszek Lewandowicz, Sekretarz i Członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP przedstawił główne ryzyka podatkowe, podkreślając, żezmiany tylko w przepisach podatkowych objęły w tym roku ponad 600 dodatkowych stron w Dziennikach Ustaw, z czego wiele zostało opublikowanych 31 grudnia 2018, a wchodziło w życie już 1 stycznia br.

Z kolei Grażyna Filipiak, Skarbnik i Członkini Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP, przedstawiła przepisy i dotychczasową praktykę w zakresie przygotowania elektronicznych sprawozdań finansowych. Zwróciła uwagę na najważniejsze problemy, które mimo iż przepisy weszły już w życie w poprzednim roku, w największym stopniu dotkną spółki przygotowujące sprawozdanie finansowe za 2018 rok (nie tylko księgowych, ale również członków zarządów podpisujących sprawozdania finansowe).

Część merytoryczną zamknęło wystąpienie Krzysztofa Blimela, wykładowcy SKwP, Dyplomowanego Księgowego, który przypomniał rolę, obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki (członków zarządów oraz przedsiębiorców) wynikające z ustawy o rachunkowości, w szczególności w zakresie ustalania polityki rachunkowości, prowadzenia inwentaryzacji oraz procesu sprawozdawczości finansowej.

W przyszłości planowane są kolejne spotkania oraz inne aktywności skierowane do Członków Wspierających naszego Oddziału.

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO