Strona główna img Aktualności img Informatyczne wyzwania rachunkowości

Informatyczne wyzwania rachunkowości

Częste zmiany w przepisach sprawiają, że księgowi mają z roku na rok coraz więcej pracy. Regulacje wchodzące w życie od stycznia będą jednak większe niż zwykle. - Przed nami wielka niewiadoma - jak zauważył Grzegorz Bosy, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, podsumowując konferencję zawodową „Obowiązki i wyzwania informatyczne w księgowości“, która odbyła się 30 października br.  

Dziesięciu wspaniałych

Konferencja rozpoczęła się od uroczystej części oficjalnej, którą było wręczenie certyfikatów Dyplomowanego Księgowego. Do zaszczytnego grona dołączyło dziesięć osób, które ukończyły Kurs dla kandydatów na dyplomowanego księgowego i zdały egzamin. Oprócz odebrania dyplomu, każda z osób uroczyście złożyła przyrzeczenie w obecności pełnej widowni zgromadzonej w auli Centrum Edukacji Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Gdy prezes nie ma PESEL-u

Zagadnienia merytoryczne składające się na niewiadomą, o której mówi Grzegorz Bosy, wyjaśniali w trakcie konferencji zaproszeni prelegenci, a wśród nich również członkowie Stowarzyszenia związani z poznańskim Oddziałem. Pierwszą z nich była skarbnik Oddziału, Grażyna Filipiak, biegły rewident i właścicielka biura rachunkowego. Wyjaśniła niuanse i niejasności związane ze składaniem sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, w tym szczególny przypadek spółki, której zarząd składa się wyłącznie z nie-rezydentów.  

Obraz jednostki – czy zawsze taki sam?

Wystąpienie Grażyny Filipiak poprzedziła prezentacja prof. Marka Cieślaka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który posłużył się bardzo obrazową metaforą do zilustrowania problemu zróżnicowanych wymagań odnośnie sprawozdań finansowych w różnych jednostkach. 

JPK - sprawne wdrożenie systemu

Marcin Gałka, ekspert z branży IT, wykładowca w Oddziale, podsumował pierwszy rok powszechnego funkcjonowania JPK. Wbrew początkowym obawom, w obecnej chwili - zdaniem eksperta - system działa sprawnie, choć nie jest wolny od błędów. Dotyczą one jednak głównie dużych podmiotów, które mają tzw. scentralizowany VAT. Inna grupa błędów wynika z różnic pomiędzy treścią plików JPK a deklaracjami VAT, co prawdopodobnie zniknie, razem z likwidacją koniecznością składania deklaracji. 

W ocenie prelegenta, kluczowe znaczenie ma aktualizowanie oprogramowania księgowego, aby mieć pewność, że struktury generowanego pliku będą odpowiadały aktualnym przepisom. 

Dokumentacja, ale i wynagrodzenia pracowników 

Wraz z wejściem w życie nowych regulacji dotyczących dokumentacji pracowniczej, zmienia się także generalna zasada wypłaty wynagrodzeń. Zupełnie inaczej niż dotychczas - o ile pracownik nie zawnioskuje o wypłaty gotówką, pracodawca będzie miał prawo żądać od niego numeru rachunku bankowego, na który przelewać będzie wynagrodzenie.

O tym, o szczególnych przypadkach związanych z przechowywaniem dokumentacji w formie elektronicznej oraz wadach i zaletach takiego rozwiązania mówiła Magdalena Sobiak.

Kiedy księgowy może zostać promotorem? 

Najwięcej emocji wzbudziła prezentacja, którą przedstawił Maciej Guzek, doradca podatkowy z firmy doradczej Deloitte. Mówił on o raportowaniu schematów podatkowych przez radców prawnych, doradców podatkowych, a także… księgowych. Wyjaśnił czym jest w tym kontekście uzgodnienie i cecha rozpoznawcza, a także potencjalny promotor schematu podatkowego.

Dobrze jest to wiedzieć, bowiem za niedotrzymanie obowiązku informacyjnego przewidzianego w Ordynacji podatkowej grozi grzywna w wysokości do 720 stawek dziennych, czyli w skrajnym przypadku nawet 20 mln zł. 

70% firm traci swoje dane

Część merytoryczną konferencji zamknęło wystąpienie drugiego spośród prelegentów członka Zarządu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Piotr Hans mówił o zagrożeniach informatycznych w księgowości. Biorąc pod uwagę, że księgowi również ponoszą odpowiedzialność za wykonywanie kopii danych, a także ponosić mogą konsekwencje potencjalnej utraty danych, jego prezentacja obfitująca w rozmaite statystyki, z pewnością pobudziła wyobraźnię słuchaczy. 

Prezentacje wszystkich prelegentów są dostępne do pobrania na stronie dla członków: https://www.skwp.poznan.pl/konto/prezentacje 

Nagranie transmisji można obejrzeć na profilu Oddziału na Facebooku. Linki do nagrań:

Cz.1. https://www.facebook.com/skwp.poznan/videos/268978203960354/

Cz. 2. https://www.facebook.com/skwp.poznan/videos/2000557313371178/

Cz. 3. https://www.facebook.com/skwp.poznan/videos/2147893735427907/ 

Wartościowym uzupełnieniem prezentacji Grażyny Filipiak jest lista najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących e-Sprawozdań, którą przygotowały Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Sprawiedliwości:

https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO