Strona główna img Aktualności img Księgowi – liderzy rozwoju zawodowego wśród polskich pracowników

Księgowi – liderzy rozwoju zawodowego wśród polskich pracowników

Raporty renomowanych firm doradczych potwierdzają wyniki przedstawione w „Portrecie księgowych” - raporcie przygotowanym przez Wielkopolski Oddział w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

94% księgowych stawia na swój rozwój. Wśród wszystkich aktywnych zawodowo Polaków ten odsetek to zaledwie 41%

Z raportu pt. „Czy polscy pracownicy myślą o rozwoju” opublikowanego przez firmę doradczo-audytorską Grant Thornton, dowiadujemy się, że tylko 41% Polaków w ostatnim roku podjęło jakiekolwiek działania mające na celu rozwój zawodowy lub osobisty.

Tymczasem z danych, na podstawie których opracowaliśmy raport „Portret Księgowych 2017. Zapracowani, ale usatysfakcjonowani”, wynika, że wśród księgowych ten odsetek wynosi 94%. Właśnie tak duża część przedstawicieli zawodów księgowych, którzy wzięli udział w naszym badaniu deklaruje, że w przeciągu ostatnich trzech lat skorzystała z oferty szkoleniowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uznajemy to za wyraz zaufania, a także potwierdzenie jakości szkoleń, jakie proponujemy księgowym.

Księgowi, którzy się dokształcają czerpią więcej satysfakcji z pracy

 

Sprawdziliśmy, jak wyglądają odpowiedzi dotyczące satysfakcji z pracy i osiąganych dochodów, których udzielili księgowi biorący udział w badaniu „Portret Księgowych 2017” w zestawieniu z deklaracjami dotyczącymi edukacji.

Okazuje się, że księgowi, którzy skorzystali z oferty szkoleniowej SKwP częściej są usatysfakcjonowani swoją pracą. Wysoki lub bardzo wysoki poziom satysfakcji z pracy księgowego zadeklarowało aż o 15,6 p.proc. więcej dokształcających się niż tych, którzy nie korzystają z oferty szkoleniowej SKwP. 

Co siódmy pracodawca w Polsce poszukuje kompetentnych księgowych, a zdaniem 10% pracodawców kompetencje księgowe i finansowe są najtrudniejszymi do pozyskania na rynku pracy

Według cytowanego przez Rzeczpospolitą (wydanie z 8.01.2018) „Raportu płacowego 2018: Trendy na rynku pracy” wydanego przez HAYS Poland, oddział jednej z największych firm doradztwa HR na świecie, kompetencje księgowe znajdują się na szóstym miejscu najbardziej poszukiwanych przez pracodawców w 2017 roku. Poszukuje ich 16% pracodawców, a 10% uważa te kompetencje za najtrudniejsze do pozyskania na rynku pracy.

Potwierdzają się więc wyniki badania przedstawione w naszym raporcie „Portret Księgowych 2017”, wskazujące na to, że księgowi znajdują pracę ponad 10 razy szybciej niż przeciętny poszukujący zatrudnienia w Polsce (wg Badania BARP 2016 opracowanego przez Instytut Ekonomiczny NBP średni czas poszukiwania pracy w Polsce to prawie 13 miesięcy). Wśród badanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu 65% przyznało, że ostatnią pracę znalazło szybciej niż w trzy miesiące, a dla większości w tym gronie ten okres wynosił poniżej miesiąca.

Oferta SKwP w zakresie certyfikacji trafia we współczesne preferencje wchodzących na rynek pracy

Badanie przedstawione w raporcie „Pierwsze kroki na rynku pracy - Polska 2018” autorstwa ekspertów Deloitte potwierdza jakość i aktualność oferty szkoleniowej SKwP. Okazuje się bowiem, że nie studia doktoranckie czy podyplomowe są preferowanym narzędziem dalszego rozwoju obecnych studentów i absolwentów polskich uczelni. Odpowiednio tylko 25% i 45% wybrałoby te formy dalszego kształcenia. Preferowane są bowiem specjalistyczne kursy, w tym w szczególności związane z certyfikatami potwierdzającymi umiejętności niezbędne do wykonywania określonego zawodu – chce wziąć w nich udział 68% ankietowanych przez Deloitte.

Tego typu szkolenia to przeważająca część oferty SKwP. Widać zatem, że Stowarzyszenie jako organizacja edukacyjna dopasowuje się do aktualnych trendów w dziedzinie rozwoju zawodowego.

Warto zwrócić również uwagę, że studenci i absolwenci wchodzący na rynek pracy są bardziej świadomi konieczności ciągłego kształcenia niż większość Polaków. W tej najmłodszej grupie uczestników rynku pracy tylko 8% uważa, że może zakończyć swoją edukację uzyskaniem dyplomu wyższej uczelni.

To odpowiedzialne podejście związane z ideą uczenia się przez całe życie, a także akceptacją wizji zmiany nie tylko pracodawcy, ale być może całej kariery kilka razy w życiu. Wiele osób, które trafiają na kursy SKwP, robi to nie tylko po to, aby się rozwijać, ale zupełnie zmienić zawód – właśnie na księgowość.

W zawodach księgowych dodatkowo motywuje do rozwoju zasada UDZ – ustawicznego doskonalenia zawodowego. Jest ona widoczna szczególnie w odniesieniu do dyplomowanych księgowych, certyfikowanych ekspertów usług księgowych oraz certyfikowanych specjalistów usługowego prowadzenia ksiąg. Mają oni bowiem obowiązek aktualizowania swojej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji, z czego muszą się każdego roku rozliczać składając odpowiednie oświadczenie Wynika to nie z przepisów prawa, jak w przypadku doradców podatkowych i biegłych rewidentów, ale z międzynarodowych standardów edukacyjnych, na których oparty jest system edukacyjny SKwP, a przede wszystkim wysokiej samoświadomości i dbałości o jakość pracy księgowych i całej organizacji. 

 


Źródła:

https://www.skwp.poznan.pl/jubileusz/default/Raport_SKwP_portret_ksiegowych.pdf
http://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2018/02/Czy-polscy-pracownicy-my%C5%9Bl%C4%85-o-rozwoju-RAPORT-Grant-Thornton.pdf
https://www.hays.pl/cs/groups/hays_common/documents/digitalasset/hays_2078590.pdf
https://www.nbp.pl/publikacje/arp/raport_2016.pdf
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/hr-pierwsze-kroki-na-rynku-placy-2018-kadry.html

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO