Strona główna img Aktualności img Księgowi o innowacjach - relacja z konferencji zawodowej

Księgowi o innowacjach - relacja z konferencji zawodowej

„Badania, rozwój, innowacje - w podatkach, rachunkowości i biznesie” 

We wtorek, 24 października 2017 odbyła się konferencja zorganizowana przez Oddział Terenowy w Poznaniu  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Przedmiotem wystąpień prelegentów, zgodnie z tytułem, były innowacje oraz działalność zmierzająca do ich wytworzenia - ujęte w różnych aspektach. Sposób aranżacji wystąpień ekspertów również można nazwać innowacyjnym. Tematyka konferencji przyciągnęła widownię w liczbie blisko 100 osób, które osobiście zjawiły się w siedzibie Centrum Edukacji SKwP przy ul. Ziębickiej 18 w Poznaniu, gdzie odbywało się wydarzenie. Natomiast niemal 1300 kolejnych osób obejrzało wystąpienia dzięki transmisji na żywo przeprowadzonej na facebookowym profilu SKwP Poznań. To też innowacja. Nagranie z transmisji jest w dalszym ciągu dostępne na naszym profilu – zapraszamy do obejrzenia wystąpień w całości oraz wzięcia udziału w konkursie, o którym piszemy niżej. 

Konferencję otworzył Grzegorz Bosy, Członek Zarządu Oddziału Terenowego SKwP w Poznaniu. Po jego inauguracji i powitaniu zgromadzonych gości, głos zabrał Piotr Hans, Członek Zarządu Głównego oraz Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP.
— Trzeba skupić się na człowieku. W centrum wszystkich innowacji są ludzie - mówił Piotr Hans, tłumacząc niecodzienną aranżację auli w, której już za chwilę wygłoszone miały zostać prelekcje.
— Dlatego chcieliśmy trochę wyrwać ze strefy komfortu naszych prelegentów. Podobnie, jak państwo, oni również nie wiedzieli, że aula tak będzie wyglądać - wyjaśnił publiczności aranżację przestrzeni z miejscem dla prelegenta na samym środku, otoczonym widownią z dwóch stron. 

Drugą innowacją konferencyjną były pytania ankietowe, zadawane publiczności po każdym z wystąpień. Uczestnicy mogli udzielić odpowiedzi bezpośrednio z sali, otwierając ankiety online w swoich smartfonach. Wzbudziły one spore zaciekawienie wśród zgromadzonych słuchaczy. 

Konferencja podzielona była na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła współpracy różnych podmiotów przy działalności badawczo-rozwojowej i komercjalizowaniu innowacji. W drugiej przedstawione zostały praktyczne aspekty rozliczania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, związane z rachunkowością i podatkami. 

Współpraca nauki z biznesem

Jak przekonywali w prelekcji otwierającej część merytoryczną konferencji, Piotr Nędzewicz i Jan Chełkowski z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT), nie należy się bać naukowców i ich pomysłów. Współpraca firm ze środowiskiem naukowym może przynieść obu stronom wiele korzyści, o ile współpracujące strony będą przestrzegały pewnych reguł, które prelegenci w syntetyczny sposób przedstawili posługując się case study projektów realizowanych przez PPNT:

1. Zacznij od małego zlecenia, rozwijaj współpracę. - W gruncie rzeczy chodzi o to, żeby się sprawdzić. Kiedy współpraca toczy się dobrze przy małych i średnich projektach, można z większą pewnością podejść do poważniejszego przedsięwzięcia. To praktyka, która zdaniem przedstawicieli PPNT sprawdza się w większości przypadków. Z drugiej strony znane są liczne przykłady zakończonych fiaskiem dużych projektów, które próbowały realizować konsorcja składające się z partnerów bez wcześniejszego wspólnego dorobku. 

2.  Współpracujesz z konkretnym człowiekiem. - Zgodnie z przesłaniem, które przekazał na początku konferencji Piotr Hans, należy zawsze skupić się na człowieku. W ostatecznym rozrachunku o jakości współpracy i jej rezultatach zadecydują relacje interpersonalna

3. Współpracuj z  instytucjami otoczenia biznesu (IOB) - korzystaj z ich doświadczeń, wiedzy i sieci kontaktów. - Jak wynika z doświadczeń PPNT, możliwy jest rozwój innowacyjnego projektu począwszy od pomysłu aż po wprowadzenie na rynek, nawet bez wcześniejszego doświadczenia pomysłodawców.

Przedmiot wystąpienia wpisał się dobrze w potrzeby słuchaczy, bowiem do tej pory większość uczestników ankiety prowadzonej podczas konferencji nie miała do czynienia z jednostkami naukowymi.

Kluczowa rola początkowych ustaleń projektowych

Wątek współpracy pomiędzy podmiotami komercyjnymi a instytucjami naukowymi kontynuowany był przez dr Monikę A. Górską z kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Zaprezentowała ona case study projektu, w którym partnerzy konsorcjum podmiotu komercyjnego z uczelnią publiczną i instytutem badawczym, przyjęli za cel wypracowanie prototypowego rozwiązania, zakładając wykonanie części prac samodzielnie i osobno, a część wspólnie. 

Niestety bez początkowego ustalenia kto będzie właścicielem praw własności intelektualnej do tworzonego rozwiązania, praw do wyników badań naukowych, podziału zysków lub strat z tytułu powstającego produktu konsorcjanci utknęli w środku negocjacji, a realizacja stanęła w martwym punkcie. 
Aby z powodzeniem realizować tego typu projekty, trzeba mieć ustalone w gronie partnerów przynajmniej odpowiedzi na następujące trzy pytania:

1. Jakie zgody powinna uzyskać uczelnia na zawieranie umów w danym projekcie?
2. Co każda ze stron chce osiągnąć we współpracy?
3. Kto będzie zarabiał pieniądze na efektach współpracy?

Trzeba bowiem pamiętać, że umowy zawiera się zarówno na „czarną godzinę”, jak również na wypadek urodzaju, ponieważ sukces – w myśl znanego powiedzenia - ma wielu ojców. Szczególnie sukces finansowy.

Biorąc pod uwagę, że o ochronę własności intelektualnej należy dbać nie tylko w kontekście współpracy z instytucjami naukowymi, kolejne pytanie z ankiety dotyczyło wykorzystania służących temu narzędzi prawnych. Jak się okazało, zaledwie 2/5 uczestników korzysta z takich rozwiązań, co wydaje się niskim wynikiem, mając na względzie z jednej strony kluczowe znaczenie tego typu aktywów, a z drugiej - ich niematerialny charakter.

Finansowanie działalności rozwojowej przed dotacją

Z wystąpienia Wojciecha Krywulta z Banku Pekao słuchacze dowiedzieli się o kilku sposobach na finansowanie projektów innowacyjnych w okresie poprzedzającym uzyskanie środków z instytucji finansujących dotacje. Ekspert banku zademonstrował kilka możliwych scenariuszy na finansowanie oraz zwrócił uwagę na istotną kwestię, mianowicie stopniowe odchodzenie przez Unię Europejską od finansowania bezzwrotnego. W sytuacji, gdy narzędziem wspierania innowacji przez instytucje europejskie będą pożyczki, warto zwrócić również uwagę na możliwości wynikające z oferty banków. 

Pod koniec tego wystąpienia wywiązała się dyskusja między bankowcem a jego przedmówcą, czyli mecenas Górską. Dotyczyła ona możliwości zabezpieczania finansowania projektu na prawach własności intelektualnej (np. prawach do znaków towarowych). Warto prześledzić ją w całości w nagraniu z konferencji, dostępnym na profilu SKwP Poznań na Facebooku (I część transmisji, czas: 58:16 https://www.facebook.com/skwp.poznan/).

Informacje przekazane przez prelegenta okazują się szczególnie istotne w kontekście odpowiedzi na kolejne pytanie ankietowe. Wyniki pokazują bowiem, że to dotacje oraz własne środki są obecnie głównym źródłem finansowania innowacji).

Między innowacyjnym menedżerem a księgowym

Czwarte wystąpienie należało do Łukasza Motały z firmy audytorskiej 4AUDYT, będącego również Członkiem Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP i wykładowcą kursów organizowanych przez SKwP. W swojej prezentacji pt. Badania i rozwój w prawie bilansowym a zasada rzetelnego obrazu podkreślił on istotne kwestie związane z podejściem menedżerskim w świetle możliwości ujmowania prac z obszaru B+R w sprawozdawczości finansowej. 
Istotnym problemem, na który zwrócił uwagę ekspert SKwP jest motywacja do podejmowania prac rozwojowych przez menedżerów, których wynagrodzenia są bardzo często powiązane z wynikiem finansowym przedsiębiorstwa. Mając na względzie, że w najprostszym ujęciu zgodnym z ustawą o rachunkowości aktywizować można jedynie pozytywne efekty prac badawczych (a jak wiemy z praktyki, powodzeniem kończy się niewiele projektów, a ryzyko niepowodzenia wzrasta im bardziej innowacyjny jest projekt), koszty poniesione na projekty nieudane będą obciążać wynik finansowy, potencjalnie może to nie motywować menedżerów do postaw innowacyjnych. 

To jednak tylko jedna strona medalu. Istnieją bowiem rozwiązania obejmujące stworzenie osobnych podmiotów, np. spółek celowych, związanych z działalnością innowacyjną, które pozwalają na takie ujmowanie kosztów ponoszonych na badania i rozwój, aby nie obciążały one wyniku spółki macierzystej. 

Warto dokładnie prześledzić ilustrację tego modelu na konkretnym przykładzie liczbowym w załączonej prezentacji, jednocześnie słuchając prelekcji z nagrania opublikowanego na Facebooku. Temat – jak się okazuje – jest bardzo aktualny, bowiem z ankiety przeprowadzonej wśród słuchaczy wynika wprost, że większość organizacji prowadzi lub planuje prowadzić prace rozwojowe w przewidywalnej przyszłości. 

Praktyka rozliczania ulgi na działalność rozwojową

Pointę konferencji stanowiła prelekcja Piotra Lissa z firmy RSM Poland. Zgodnie z obietnicą zawartą w temacie wystąpienia - Ulga na działalność badawczo-rozwojową – doświadczenia praktyczne, słuchacze otrzymali garść informacji związanych z możliwościami, które już istnieją lub zostaną wprowadzone od stycznia 2018 r. w zakresie rozliczania działań B+R w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 

Ekspert przedstawił rosnące na przestrzeni czasu zachęty do korzystania z ulgi związane z intencją ustawodawcy, aby firmy w Polsce same rozwijały innowacje zamiast kupować gotowe rozwiązania. 

Warto zapamiętać, że:

1. Każda złotówka przeznaczona na działania B+R pozwala odzyskać połowę podatku, który na nią przypada. 
2. Każda firma może prowadzić działalność B+R. Nawet firmy usługowe i handlowe. 
3. Istnieje możliwość odzyskania ulgi nawet w gotówce i rozliczenia jej wstecznie (pod warunkiem posiadania odpowiedniej ewidencji). 

To niezwykle istotne informacje, biorąc pod uwagę, atrakcyjność ulgi. Świadczy o niej fakt, iż respondenci nie udzielili ani jednej negatywnej odpowiedzi co do planów wykorzystania ulgi, licząc osoby, których organizacje prowadzą działalność badawczo-rozwojową. 

Obejrzyj prelekcje – weź udział w konkursie

Na koniec konferencji w loterii rozlosowane zostały nagrody dla uczestników. Również na tych z Państwa, którzy nie mieli możliwości pojawić się na konferencji przygotowaliśmy upominki. 

Zachęcamy do polubienia profilu SKwP Poznań na Facebooku i udostępnienia na swojej tablicy postu z nagraniem video transmisji konferencji. Wśród osób, które udostępnią post z ciekawym podsumowaniem, wybierzemy te trzy, które uznamy za najbardziej innowacyjne. 

Na zwycięzców czekają trzy zestawy upominków składające się z jubileuszowego kubka oraz parasola, przygotowanych specjalnie z okazji przypadającego właśnie Roku Księgowego i 110-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

Zapraszamy. https://www.facebook.com/skwp.poznan/

Partnerzy Merytoryczni konferencji:

Partnerzy:

Relacja fotograficzna

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO