Strona główna img Aktualności img Stowarzyszenie Księgowych gości wielkopolskich pracodawców

Stowarzyszenie Księgowych gości wielkopolskich pracodawców

W dniu 29 stycznia br. w siedzibie Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce odbyło się doroczne spotkanie, w którym uczestniczyło 150 wielkopolskich pracodawców. Jako gość specjalny, wystąpienie wygłosił Paweł Szałamacha, były minister finansów, a obecnie członek zarządu NBP.

Na spotkaniu, które otworzył prof. Wiktor Gabrusewicz, Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, oprócz członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan zjawili się również wielkopolscy parlamentarzyści, przedstawiciele starostwa i urzędu miasta, rektorzy uczelni, a także dyrektorzy urzędów lokalnych.

Spotkanie stało się okazją do przyznania odznaczeń za wkład w rozwój gospodarczy regionu i osiągnięcia gospodarcze, które wręczyli przedstawiciele wielkopolskiego samorządu i kierownictwo WZP Lewiatan.

O rzeczach wielkich

W wystąpieniach gości wielokrotnie powtórzył się temat obchodów 100-lecia niepodległości Polski jako niezwykle istotny element rozpoczynającego się właśnie roku. Jest to szczególnie ważne w Poznaniu, kolebce jedynego zakończonego sukcesem powstania narodowego - Powstania Wielkopolskiego. Możemy być z niego dumni, a najtrafniej odniósł się do tego Jędrzej Solarski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania:

- Powstanie Wielkopolskie to dowód na to, że w Wielkopolsce, a szczególnie w Poznaniu potrafimy podchodzić do rzeczy wielkich w odpowiedni sposób. 

Z pewnością zgromadzonym na spotkaniu zapadło w pamięć również wystąpienie Lecha Pilawskiego, dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan. Wspomniał on tsunami legislacyjne, które przeszło przez Polskę w minionym roku oraz o roli i znaczeniu organizacji społecznych – takich, jak Lewiatan czy Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – w monitorowaniu prac nad uchwalaniem przepisów. Dzięki aktywności na tym polu, udało się wpłynąć na legislatorów i wprowadzić istotne dla przedsiębiorców zmiany w ustawie o dialogu społecznym, zwiększając znaczenie roli wojewódzkich rad dialogu społecznego.

Jako szczególnie istotne zadanie na rok 2018,  Lewiatan wyznaczył sobie monitorowanie prac nad ustawą o jawności życia publicznego, a także działania na rzecz równego traktowania podmiotów publicznych i prywatnych.

Z kolei Zofia Szalczyk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, w swoim wystąpieniu zapowiedziała specjalną sesję Sejmiku dotyczącą współpracy z pracodawcami. Podkreśliła też znaczenie organizacji społecznych i ich roli w prowadzeniu dialogu z samorządem i władzami centralnymi.

Okiem ministra

Jako członek zarządu NBP, Paweł Szałamacha przedstawił podsumowanie gospodarcze minionego roku oraz prognozy na kolejne 12 miesięcy.

Zwrócił on uwagę na wzrost gospodarczy wyższy od prognozowanego. Mimo, że analitycy przewidywali wzrost na poziomie 3,7%, faktycznie wyniósł on 4,5%. To dwa razy więcej niż w rozwiniętych gospodarkach Zachodniej Europy, co sprawia, że jesteśmy świadkami realnej konwergencji gospodarczej.

Przedstawił również istotne wyniki badania ankietowego przedsiębiorców. Najważniejszym z nich jest wysoki popyt na pracę. W pierwszym kwartale tego roku 17% firm chce zwiększyć liczbę etatów. Będzie to wyzwaniem dla pracodawców, którzy muszą się równocześnie liczyć z niekorzystnymi zmianami demograficznymi. Ten temat pojawił się również w pytaniach ze strony publiczności do byłego ministra.

Nawiązując do wystąpienia, Wojciech Kruk, prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej zwrócił uwagę na presję płacową wynikającą z niekorzystnej demografii i transferów socjalnych dla osób niepracujących.  

Inspiracja biografią założycieli

W podsumowaniu i zakończeniu części merytorycznej konferencji, Jacek Silski, prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, przywołał postać Andrzeja Wierzbickiego – założyciela Konfederacji. Jego upór i zaangażowanie na rzecz społeczności pracodawców i przedsiębiorców może być inspiracją dla osób współcześnie realizujących się na polu organizacji społecznych. Szczególnie, że obecnie rola organizacji społecznych może być większa niż kiedykolwiek.

 

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO