Strona główna img Aktualności img Wspieramy księgowych oraz zarządy, właścicieli w okresie sporządzania, podpisywania i zatwierdzania sprawozdań za 2019 rok

Wspieramy księgowych oraz zarządy, właścicieli w okresie sporządzania, podpisywania i zatwierdzania sprawozdań za 2019 rok

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu organizuje różnorodne wydarzenia skierowane do księgowych, członków zarządów i właścicieli, którzy na przełomie roku przygotowują się do sporządzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności za 2019 rok, które będą podpisywane i zatwierdzane w I połowie 2020 roku.

Przypominamy jednocześnie, że kierownik jednostki (w przypadku spółek kapitałowych – cały zarząd) oraz członkowie rady nadzorczej jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

  • dla wszystkich księgowych, którzy uczestniczą w sporządzaniu sprawozdania finansowego, ale też z innych przyczyn potrzebują przypomnienia najważniejszych informacji na temat wyceny bilansowej i procesu zamknięcia ksiąg oraz syntetycznych informacji na temat najnowszych zmian w przepisach podatkowych organizujemy 3-dniowe szkolenia w ramach akcji BILANS 2019  (szczegóły dostępne tutaj - kliknij)

  • dla księgowych sporządzających sprawozdanie finansowe po raz pierwszy organizujemy 2-dniowe warsztaty praktyczne "Podstawy sporządzania sprawozdania finansowego" (szczegóły dostępne tutaj - kliknij)

  • dla wszystkich księgowych, którzy uczestniczą w sporządzaniu e-sprawozdań finansowych, szczególnie jeśli robią to po raz pierwszy i chcą uniknąć problemów oraz wyzwań opisanych w raporcie „e-(r)-ewolucja | Rok funkcjonowania e-sprawozdawczości finansowej w opinii księgowych” (dostępnym tutaj: https://www.skwp.poznan.pl/aktualnosci/e-(r)-ewolucja-169), organizujemy warsztaty komputerowe "Sporządzanie e-sprawozdań finansowych z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji" (szczegóły dostępne tutaj - kliknij)

  • dla wszystkich księgowych, którzy uczestniczą w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych, szczególnie jeśli robią to po raz pierwszy, organizujemy 2-dniowe warsztaty praktyczne z użyciem excela "Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 i MSR 7" (szczegóły dostępne tutaj - kliknij)

  • dla wszystkich członków zarządów sporządzających sprawozdania z działalności oraz księgowych wspomagających zarząd w tych czynnościach, a także właścicieli, który będą analizować dane zawarte w tym dokumencie, szczególnie jeśli robią to po raz pierwszy, organizujemy szkolenie "Sprawozdanie z działalności jednostki - praktyczny przewodnik dla członków zarządu, członków rad nadzorczych i księgowych" (szczegóły dostępne tutaj - kliknij)

  • dla księgowych, którzy chcieliby nauczyć się patrzeć na sprawozdania finansowe "okiem menadżera" oraz dla innych osób (szczególnie członków zarządów i rad nadzorczych, właścicieli) zainteresowanych nabyciem umiejętności prawidłowego i kompleksowego „czytania” sprawozdań finansowych (od ogółu do szczegółu), zapoznaniem się z zagadnieniami powiązanymi ze sprawozdawczością finansową (badaniem sprawozdań, analizą finansową itd.) organizujemy 4-dniowe (weekendowe) szkolenie "Czytanie sprawozdań finansowych" - 2 edycje:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Oddziału i skorzystania z naszych szkoleń.

 

 

© 2020 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO