Strona główna img Aktualności img Zmiany podatkowe 2018 - ryzyka dla właścicieli i zarządzających

Zmiany podatkowe 2018 - ryzyka dla właścicieli i zarządzających

Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w dniu 15 stycznia 2018 r. gościł w swoich progach przedstawicieli Członków Wspierających SKwP. Na spotkanie przybyło ponad 50 osób, w tym właściciele, prezesi oraz dyrektorzy finansowi firm. Celem spotkania było przedstawianie w syntetyczny sposób najważniejszych ryzyk, które niosą dla przedsiębiorców wprowadzone lub nadchodzące zmiany podatkowe.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu SKwP, prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz. Podkreślił rolę Stowarzyszenia jako organizacji edukacji profesjonalnej. Potwierdzeniem tego są dane przywołane przez Mariusza Noworytę, Dyrektora Oddziału Wielkopolskiego SKwP. Liczba absolwentów organizowanych szkoleń i kursów przekroczyła w 2017 r. 10 tys. osób. Prof. Wiktor Gabrusewicz rozpoczynając spotkanie zwrócił uwagę na ogrom zmian w prawie, które będą wyzwaniem dla każdej firmy w 2018 roku. Jednakże księgowi są dobrze na nie przygotowani, a przedsiębiorcy mogą liczyć na ich wsparcie.

JPK – czy system to udźwignie?

Część merytoryczną spotkania poprowadził Sekretarz Zarządu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu SKwP i jednocześnie doradca podatkowy – Leszek Lewandowicz. Zwrócił uwagę, że nawet podatnicy, którzy już od dłuższego czasu wysyłają ewidencje VAT w postaci JPK, mogą negatywnie odczuć rozszerzenie obowiązku na około 1,5 miliona najmniejszych podatników. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ze strony administracji skarbowej pojawi się wiele zapytań i wezwań dotyczących wyjaśnienia niespójności w raportach JPK wysyłanych przez kontrahentów. Warto bowiem wskazać, że za okresy rozliczeniowe do końca roku 2017 obowiązek ten dotyczył zaledwie około 100 tysięcy podatników – większych, mających chociażby wsparcie informatyczne i z tego względu lepiej radzących sobie z problemem JPK.

Podzielona płatność – zagrożenie dla płynności

Jak zauważył Leszek Lewandowicz, mechanizm podzielonej płatności, który zacznie obowiązywać od połowy roku niesie ryzyko pogorszenia płynności, szczególnie w przedsiębiorstwach dokonujących sprzedaży krajowej na rzecz kontrahentów, którzy z różnych względów będą stosować ten mechanizm.

Przepisy przewidują, że stosowanie metody jest dobrowolne, przy czym nabywca towarów lub usług jednostronnie będzie decydować o jej zastosowaniu. Pewne, niekiedy pozorne korzyści mogą skłaniać część podatników (nabywców) do korzystania z podzielonej płatności, powodując pogarszanie płynności u dostawców

Problem nie będzie dotyczył przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż detaliczną oraz tych, które dokonują sprzedaży zagranicznej. Ich kontrahenci (odbiorcy) nie będą bowiem mieli sposobności do skorzystania z podzielonej płatności.

Organy podatkowe – dostęp do dalszych informacji o podatnikach

Administracja Skarbowa zyskuje niemal nieograniczony dostęp do informacji pochodzących z systemu bankowego. Szef Krajowej Administracji Skarbowej w przypadku podejrzenia dokonywania tzw. wyłudzeń skarbowych z wykorzystaniem systemu bankowego będzie mógł zablokować rachunki bankowe podatnika. Blokadę może nałożyć na okres do 72 godzin, choć stosunkowo łatwo wydłużyć  do 3 miesięcy.

Wyłączenie amortyzacji od darowanego lub odziedziczonego majątku

Istotnym zagrożeniem dla niektórych przedsiębiorców, szczególnie dla firm rodzinnych, są nowe przepisy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych związane z wyłączeniem rozliczania kosztów amortyzacji składników majątku nabytych w drodze spadku lub darowizny od osób najbliższych. Wydaje się, że Ministerstwo Finansów dostrzegło swój błąd, gdyż przygotowuje pilną nowelizację, która częściowo złagodzi skutki ostatnich zmian.

Usługi niematerialne i „cienka kapitalizacja” w dużych firmach

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych powinni zwrócić uwagę na liczne zmiany w zakresie CIT. Nowe przepisy przewidują m.in. wyodrębnienie źródła przychodów „zyski kapitałowe”, istotne zmiany w zakresie rozliczania kosztów finansowania dłużnego oraz niektórych usług niematerialnych.  

Rola organizacji społecznych w jakości prawa 

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem Jacka Silskiego, prezesa Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”, który podkreślił ogromne znaczenie organizacji społecznych, w tym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Od aktywności izb, stowarzyszeń i związków pracodawców zależy jakość przepisów. Organizacje pozarządowe muszą być aktywne i zgłaszać swoje uwagi rządzącym nawet bez wezwania. Jak zauważył – lobbing to część demokracji, która nakłada obywatelską odpowiedzialność za dialog z władzą. Władza nie wie wszystkiego i jeśli chcemy, aby tworzyła odpowiednie prawo, trzeba jej właściwe rozwiązania podpowiadać.© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO