Działamy dla księgowych

od 110 lat

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami.

Poznaj naszą historię
1929

II Ogólnopolski Zjazd Księgowych, Poznań 15 – 17 sierpnia 1929r.

II Ogólnopolski Zjazd Księgowych, Poznań 15 – 17 sierpnia 1929r.
1930

24 kwietnia 1930 r. odbyło się zebranie organizacyjne, na którym wybrano pierwszy Zarząd Oddziału w Poznaniu.

24 kwietnia 1930 r. odbyło się zebranie organizacyjne, na którym wybrano pierwszy Zarząd Oddziału w Poznaniu.
1935

Wielkie Zgromadzenie Publiczne Księgowych z Polski Zachodniej w Poznaniu.

Jubileusz SKwP
1939

Wybuch drugiej wojny światowej 1 września 1939 roku przerwał funkcjonowanie Oddziału w Poznaniu na cały okres okupacji niemieckiej.

Jubileusz SKwP
1946

Wznowienie działalności Oddziału w Poznaniu po II wojnie światowej.

Jubileusz SKwP
1949

Likwidacja Związku Księgowych w Polsce i Oddziału w Poznaniu.

Jubileusz SKwP
1957

Reaktywowanie działalności Oddziału w Poznaniu.

Jubileusz SKwP
1967

Powołanie z inicjatywy Oddziału w Poznaniu Usługowego Zakładu Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Jubileusz SKwP
1986

Utworzenie Ośrodka Poligrafii z siedzibą w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

1992

Utworzenie Centrum Biegłych Rewidentów z siedzibą w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

1998

Utworzenie Wyższej Szkoły Zawodowej Handlu i Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

1999

Zmiana nazwy Oddziału w Poznaniu na Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu.

2004

Zakup budynku przy ul. Ziębickiej 18 w Poznaniu – utworzenie Centrum Edukacji.

Jubileusz SKwP
2016

Zakończenie modernizacji Centrum Edukcacji w Poznaniu

Jubileusz SKwP
2017

Raport Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce "Portret księgowych" z okazji 110-lecia i ustanowionego z tej okazji Roku Księgowego

Jubileusz SKwP
2017

II Kongres Polskiej Rachunkowości z okazji 110-lecia i ustanowionego z tej okazji Roku Księgowego.

Jubileusz SKwP
1907

9 czerwca zostało powołane do życia Stowarzyszenie pod nazwą „Związek Buchalterów w Warszawie” obejmujące zasięgiem Królestwo Polskie.

Jubileusz SKwP
1927

5-6 czerwca odbył się w Warszawie I Ogólnokrajowy Zjazd Księgowych

1944

4 sierpnia odbyło się pierwsze po wojnie posiedzenie Oddziału Lubelskiego Związku Księgowych w Polsce.

1946

30 lipca zarejestrowano – na mocy decyzji Prezydenta m.st. Warszawy – „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce”.

1957

4 marca zarejestrowano ponownie, zlikwidowane przez władze administracyjne, „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce” jako społeczna organizację zawodową.

1958

18 maja Zarząd Główny powołał Rade Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

1969

Wydawane od 1952 r. czasopismo „Rachunkowość” staje się organem prasowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

1989

12 maja Krajowa Rada Dyplomowanych Biegłych Księgowych, powołana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, została przyjęta do Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

1998

27 lutego Stowarzyszenie podpisało umowę licencyjną na pierwsze oficjalne tłumaczenie i publikację Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

2007

W setną rocznicę powstania pierwszej organizacji zawodowej księgowych na ziemiach polskich Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zorganizowało w Warszawie Kongres Polskiej Rachunkowości.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wprowadziło Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości i stało się jego pierwszym sygnatariuszem.

2009

Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wprowadził tytuł „dyplomowany księgowy" i certyfikację zawodu księgowego.

2010

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ustanowiło 9 czerwca Dniem Księgowego

2011

Z okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej zorganizowano międzynarodową konferencję naukową "Rachunkowość w dziele integracji europejskiej" pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

2013

Wprowadzenie tytułu honorowego "Ambasador zawodowej etyki w rachunkowości" oraz tytułu zawodowego "Certyfikowany ekspert usług księgowych"

SKwP
obecnie

SKwP
obecnie

26
oddziałów Ookręgowych
37
oddziałów terenowych
ponad
22000
członków
ponad
80000
uczestników przedsięwzięć edukacyjnych w SKwP
ponad
68000
Przeszkolonych osób
Kół
zakładowych
Kół
Branżowych
Kół
młodzieżowych
Kół
Seniorów
Klubów

SKwP Oddział
Wielkopolski w Poznaniu


8
oddziałów terenowych
ponad
2200
członków
ponad
5700
Przeszkolonych osób w 2016 r.
ponad
2800
uczestników odczytów i konferencji
Kluby Młodych Księgowych
KlubY Księgowych Seniorów
Klub Dyskusyjny Księgowych
Klub Biur Rachunkowych

Przeglądaj raport online

Prezentacja wideo

Zapowiedź

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, księgowi jako najważniejsze cechy w swojej pracy wskazują: skrupulatność, analityczny umysł oraz uczciwość.

Księgowy musi podejmować decyzje w warunkach dużej niepewności, będąc często narażonym na presję i pokusy - uczciwość jest azymutem, który pozwala w każdej sytuacji znaleźć odpowiedni punkt odniesienia.

Ponad połowa księgowych z Wielkopolski uważa, że ich zawód cieszy się uznaniem ze strony pracodawców i klientów. W tym przypadku to „tylko” czy „aż” połowa?

Czy w osobistych, bezpośrednich relacjach księgowych z ich chlebodawcami sytuacja przedstawia się inaczej? Jakie uznanie ze strony najbliższego otoczenia, sąsiadów i przyjaciół odczuwają uczestnicy sondażu przeprowadzonego przez Oddział Wielkopolski w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce?

Partnerzy raportu