Koszty paliwa do służbowego auta udostępnionego pracownikowi – kolejny wyrok WSA

Pracownik korzystający ze służbowego samochodu na prywatne potrzeby nie uzyskuje dodatkowego przychodu z racji zużycia paliwa. Jest ono objęte ryczałtem.
dowiedz się więcej

Otrzymane świadczenie gwarancyjne nie podlega VAT

Wyrównanie braku przychodu w ramach tzw. gwarancji czynszowej nie stanowi wynagrodzenia za dostawę towarów ani za świadczenie usług. Nie jest więc objęte VAT i może być udokumentowane notą księgową.
dowiedz się więcej

Dokumenty sprawozdawcze już wkrótce będą mieć elektroniczną postać

Sprawozdanie finansowe za 2017 ma być ostatnim sporządzanym na papierze. 1.10.2018 wejdą w życie przepisy przewidujące obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej – w tym w strukturze JPK.
dowiedz się więcej

Kto w imieniu spółki kapitałowej zawiera umowę z audytorem – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Umowę o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską podpisuje kierownik jednostki. W przypadku wieloosobowego zarządu nie muszą to być wszyscy jego członkowie, a tylko uprawnieni do reprezentowania spółki zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami reprezentacji.
dowiedz się więcej

Rozliczenie kosztów używania leasingowanego auta wykorzystywanego w sposób „mieszany”

Osoba fizyczna użytkująca samochód osobowy wzięty w leasing operacyjny na potrzeby firmy i częściowo na potrzeby prywatne może zaliczać do kosztów podatkowych całość rat leasingowych. Natomiast wydatki na paliwo będą dla niej kosztem jedynie w takiej części, w jakiej w danym miesiącu auto było wykorzystywane do celów działalności gospodarczej.
dowiedz się więcej

Łatwiej sprawdzić status kontrahenta w VAT

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej udostępniło wyszukiwarkę podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
dowiedz się więcej

Kiedy minimalny podatek dochodowy od budynków obciąża niewłaściciela

Od 1.01.2018 w przepisach updop i updof ustanowiono „podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium RP”. Wbrew nazwie w niektórych przypadkach ciąży on także na podmiotach niebędących właścicielami, lecz amortyzujących objęte opodatkowaniem środki trwałe.
dowiedz się więcej

Fiskus zmienił zdanie w sprawie rozliczenia PIT od sprzedaży aut używanych na potrzeby firmy

Jeżeli samochód osobowy nie był środkiem trwałym przedsiębiorcy, ale koszty jego używania na cele działalności gospodarczej były rozliczane w kosztach firmy do wysokości limitu „kilometrówki”, to sprzedaż takiego auta nie powoduje powstania przychodu z tej działalności, tylko z tzw. innych źródeł.
dowiedz się więcej

Niniejszy materiał nie stanowi wyczerpującej informacji podatkowej, ani nie stanowi opinii podatkowej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji prosimy o zasięgnięcie szczegółowej porady podatkowej.

pobierz jako pdf

Magazyn podatkowo-księgowy przygotowany został we współpracy z miesięcznikiem Rachunkowość - pismem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin