Historia spotkań

 • 1 marca 2018 - Odwrotne obciążenie - sytuacje, w których kupujący rozlicza podatek VAT (WNT, import usług, elektronika, budowlanka) - obowiązki, deklaracje, dokumentacja.
 • 8 luty 2018 - Sztuka efektywnej komunikacji w miejscu pracy
 • 11 stycznia 2018 – Wydatki właściciela firmy a koszty uzyskania przychodu - co może być kosztem, a co nie
 • 7 grudnia 2017 – Jak wykorzystać swój potencjał w pracy?
 • 9 listopada 2017 – Samochód w działalności gospodarczej - zakup, sprzedaż, wprowadzenie, wycofanie, wydatki w świetle ustaw podatkowych i VAT
 • 5 października 2017 – Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
 • 25 maja 2017 – Warsztaty pokazowe fotografii
 • 27 kwietnia 2017 – Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych oraz inne obowiązki związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych wraz z praktycznymi problemami
 • 23 lutego 2017 – Czynności związane z zakończeniem roku podatkowego dla prowadzących podatkową książkę przychodów i rozchodów
 • 2 lutego 2017 – Warsztaty pokazowe z kaligrafii
 • 24 listopada 2016 – Wartości niematerialne i prawne – różnice między prawem podatkowym a bilansowym
 • 27 października 2016 – Leasing – spojrzenie rachunkowe
 • 29 września 2016 – Podróże służbowe w aspekcie podatkowym
 • 19 maja 2016 – warsztaty komputerowe z obsługi programu „Płatnik”
 • 11 maja 2016 – konferencja „Zawód księgowego – droga do sukcesu”
 • 7 kwietnia 2016 – warsztaty komputerowe z obsługi programu „Płatnik”
 • 25 lutego 2016 – Skorygowana cena nabycia w teorii i praktyce
 • 21 stycznia 2016 – spotkanie na temat problemów zawodowych członków Klubu
 • 3 grudnia 2015 – Środki trwałe – aspekty bilansowe i podatkowe
 • 9 listopada 2015 – spotkanie na temat problemów zawodowych członków Klubu
 • 22 października 2015 – Inwentaryzacja - metody, terminy, organizacja procesu
 • 21 maja 2015 – Rozrachunki – klasyfikacja, wycena, znaczenie
 • 21 kwietnia 2015 – Podatek dochodowy od osób prawnych – przychody i koszty
 • luty – kwiecień 2015 – warsztaty z obsługi programu Excel
 • 15 stycznia 2015 – ogólne zasady podatku dochodowego od osób prawnych
 • 4 grudnia 2014 – Zamknięcie roku i współpraca z biegłym rewidentem - doświadczenia i wskazówki praktyczne
 • 30 października 2014 – podstawy podatku VAT cz. II 
 • 2 października 2014 – podstawy podatku VAT cz. I
 • 16 czerwca 2014 - spotkanie dotyczące zagadnieniom związanym z ustaleniem kosztu wytworzenia 
 • 8 maja 2014 - spotkanie o „tajemnicach” kręgu kosztów
 • 3 kwietnia 2014 - spotkanie poświęcone problemom rozliczania kosztów
 • 6 lutego 2014 - trzecie i ostatnie spotkanie z cyklu „ABC przedsiębiorcy” dotyczące odpowiedzi na pytanie Czy każdy przedsiębiorca musi być VAT-owcem? oraz przepisom dotyczącym kas fiskalnych
 • 12 grudnia 2013 - drugie spotkanie z cyklu „ABC przedsiębiorcy” poświęcone rodzajom prowadzonej dokumentacji rachunkowej, formom opodatkowania przedsiębiorcy  oraz obowiązkom i prawom przedsiębiorcy wobec ZUS
 • 9 października 2013 - rozpoczął się cykl trzech spotkań „ABC przedsiębiorcy” omawiających najważniejsze aspekty związane z otwarciem działalności gospodarczej. Pierwsze spotkanie dotyczyło wyboru formy prawnej działalności gospodarczej, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (numer PKD) oraz adresu przedsiębiorstwa
 • 6 czerwca 2013 - spotkanie dotyczące wskazówek na temat prowadzenia rozmów o pracę oraz  oczekiwań rynku w stosunku do księgowych na poszczególnych szczeblach kariery zawodowej
 • 24 kwietnia 2013 - spotkanie poświęcone funkcjonowaniu Zespołu 0 planu kont – Aktywa trwałe
 • 26 kwietnia 2012 - Prawa i obowiązki podatnika w kontaktach z Urzędem Skarbowym
 • 26 stycznia 2012 - Księgowy ukryty wróg czy sprzymierzeniec w walce z nadużyciami
 • 24 listopada 2011 - spotkanie na temat optymalizacji podatkowej
 • 18 października 2011 - spotkanie na temat cen transferowych
 • 9 czerwca 2011 - spotkanie, z okazji Dnia Księgowego, na temat optymalizacji podatkowej
 • 19 maja 2011 - spotkanie na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i roli rachunkowości w jej wdrażaniu
 • 11 kwietnia 2011 - spotkanie integracyjne w klubie bilardowym, czytaj więcej >>
 • 31 marca 2011 - spotkanie na temat 15 zasad zarządzania ryzykiem nadużyć
 • 27 stycznia 2011 - spotkanie na temat sposobów dokonywania nadużyć gospodarczych
 • 9 grudnia 2010 - spotkanie integracyjne w Teatrze Nowym, czytaj więcej >>
 • 28 października 2010 – Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem w firmie - tylko modne hasło czy biznesowa konieczność?
 • 25 luty 2010 – prelekcja dotycząca strategicznego zarządzania kosztami.
 • 26 listopad 2009 - spotkanie na temat możliwości uzyskania uprawnień zawodowych w dziedzinie rachunkowości (księgowy, biegły rewident, audytor wewnętrzny, doradca podatkowy).
 • 7 kwiecień 2009 – spotkanie na temat „Jak zorganizować controlling w firmie?”
 • 5 listopad 2008 - spotkanie na temat Rachunku kosztów działań
 • 15 maj 2008 - spotkanie z psychologiem poświęcone zagadnieniom związanym z efektywnym poszukiwaniem pracy i  właściwym przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

CYKL SPOTKAŃ – „POZNAJ LEPIEJ ZAKŁADOWY PLAN KONT”

28 luty 2008 – Zakończenie cyklu spotkań z zakresu „Poznaj lepiej zakładowy planu kont” – omówienie zespołu 8 planu kont

W ramach spotkań Klubu Młodych Księgowych prowadzony był cykl spotkań na temat zakładowego planu kont.
Celem spotkań było ukazanie problematyki związanej z prawidłowym funkcjonowaniem kont każdego z zespołów, charakterystyką aktywów i pasywów zawartych w poszczególnych zespołach planu kont, wyceną i właściwym dokumentowaniem operacji gospodarczych wpływających na funkcjonowanie kont danego zespołu.
Dzięki tym spotkaniom członkowie Klubu mieli okazję poznania wielu praktycznych zagadnień, poszerzenia wiedzy o sprawy, których nie znajdzie się w podręcznikach czy wzorcowych planach kont. Dzięki spotkaniu istniała możliwość poznania problemów „z życia wziętych”. Zawsze znajdzie się sposobność do zadania pytania, które rozwieją Wasze wątpliwości.
W ramach tego cyklu odbyło się 7 spotkań, które miały charakter wykładowo-konsultacyjny, na których zaproszony prelegent zaznajamiał przybyłych członków Klubu Młodych z praktycznymi wskazówkami pozwalającymi na prawidłowe i rzetelne przedstawienie danych kategorii bilansowych lub wynikowych w sprawozdaniach finansowych. Uczestnikom przedstawiane były bardzo cenne uwagi, a duża część spotkania dotyczyła kwestii, które nurtowały uczestników spotkania. Możliwość zadawania pytań pozwalała uczestnikom na zweryfikowanie lub ugruntowanie swojej wiedzy z zakresu przedstawianego problemu.

 • 6 grudzień 2007 – Dzień Młodych Księgowych z okazji organizowanego przez Oddział Wielkopolski Światowego Tygodnia Księgowości
 • 18 październik 2007 – Spotkanie z cyklu „Poznaj lepiej zakładowy planu kont” – zespół 6 i 7 planu kont
 • 19 kwiecień 2007 – Problematyka zespołu 4 i 5 planu kont – spotkanie z cyklu „Poznaj lepiej zakładowy planu kont”
 • 14 grudzień 2006 – kontynuacja cyklu „Poznaj lepiej zakładowy planu kont”, tym razem dotycząca zespołu 3 – Materiały i towary
 • 25 październik 2006 – kolejne spotkanie z cyklu „Poznaj lepiej zakładowy planu kont”, tym razem na temat zespołu 2 – Rozrachunki i roszczenia
 • 31 styczeń 2006 – Zespół 1 Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe – spotkanie z cyklu „Poznaj lepiej zakładowy planu kont”
 • 22 listopad 2005 – pierwsze spotkanie z cyklu „Poznaj lepiej zakładowy planu kont” na temat zespołu 0 – Aktywa trwałe
 • 27 wrzesień 2005 – spotkanie organizacyjne
 • 28 luty 2005 – spotkanie z doradcą podatkowym p. Piotrem Jańczakiem
 • 27 styczeń 2005 – spotkanie z Prezesem Oddziału Regionalnego KIBR w Poznaniu p. Maciejem Ostrowskim
 • 28 wrzesień 2004 – VI Dyrektywa UE a VAT
 • 30 czerwiec 2004 – Implementacja dyrektyw UE do prawa krajowego
 • 28 kwiecień 2004 – spotkanie inauguracyjne

Dodatkowo wiele tematów zaproponowanych przez członków Klubu Młodych zostało realizowanych jest na comiesięcznych odczytach organizowanych dla członków Oddziału Wielkopolskiego SKwP w Poznaniu. Dzięki temu członkowie Klubu mają okazję zintegrować się ze środowiskiem osób skupionych wokół Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Ponadto ogół członków może przekonać się, że młodzi księgowi mają bardzo ciekawe pomysły, które interesują wszystkich niezależnie od wieku i doświadczenia.

Kontakt z klubem

Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres

kmk@skwp.poznan.pl

lub listownie:

Oddział Wielkopolski SKwP,
ul Ziębicka 18, 60-164 Poznań
z dopiskiem
„Klub Młodych Księgowych”.
© 2020 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO