Tematyka i częstotliwość spotkań

TEMATYKA SPOTKAŃ dobierana jest według zainteresowań i sugestii członków Klubu. Klub Młodych ma być Klubem, w którym realizowane są pomysły członków, dlatego też każdy członek ma wpływ na tematykę spotkań. Bardzo często propozycje członków Klubu są inspiracją tematu odczytu organizowanego dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ uzależniona jest od aktywności i zgłaszanych problemów.

W chwili obecnej proponowane są następujące TERMINY SPOTKAŃ:

  • Comiesięczny odczyt odbywający się w ostatni wtorek miesiąca o godz. 17.00.

Spotkania te stały się już tradycją w Oddziale Terenowym SKwP w Poznaniu. Od kilkunastu lat w okresie od września do czerwca organizowane są spotkania, na których poruszane są problemy pozostające w kręgu zainteresowań wszystkich członków Stowarzyszenia.

Dzięki uczestniczeniu w tych odczytach, członkowie Klubu Młodych spotykają się z szeroką grupą członków, co pozwala na integrację ze środowiskiem księgowych, niezależnie od wieku.
W trakcie tych spotkań istnieje także możliwość spotkania się w gronie Klubu Młodych i porozmawiania na interesujące nas tematy.

  • Niezależnie od powyższych odczytów organizowane są spotkania, na które zapraszani są członkowie Klubu Młodych Księgowych i na których poruszane są problemy nurtujące młodych księgowych. Termin ustalany jest po uprzednim uzgodnieniu z członkami Klubu, tak aby maksymalnie ograniczyć możliwość kolidowania z innymi obowiązkami. Spotkania odbywają się zazwyczaj w czwartek ok. godz. 17.30.
  • Podejmowane będą także inne formy spotkań mające na celu bliższą integrację młodych. Spotkań niekoniecznie tylko na tematy czysto zawodowe, ale dających okazję bliżej się poznać. Spotkań, w formie mniej oficjalnej - towarzyskiej, dzięki którym przestaniemy być dla siebie zupełnie obcy. Dzięki którym nie będziemy anonimowymi członkami, ale znajomymi z Klubu Młodych, których zna się nie tylko z widzenia.

O wszystkich spotkaniach Klubu Młodych Księgowych członkowie Klubu informowani są drogą mailową. Dodatkowo informacja o terminie i temacie spotkania umieszczana jest na stronie internetowej.

Kontakt z klubem

Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres

kmk@skwp.poznan.pl

lub listownie:

Oddział Wielkopolski SKwP,
ul Ziębicka 18, 60-164 Poznań
z dopiskiem
„Klub Młodych Księgowych”.
© 2020 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO