Władze

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu krajowym są:

a) Krajowy Zjazd Delegatów,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Główny Sąd Koleżeński.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zobacz więcej

Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wybierany jest co 4 lata przez Krajowy Zjazd Delegatów. Zarząd wyłania ze swego grona prezydium zarządu. Zobacz więcej

W okresie od 2019 do 2022 roku Zarząd Główny stanowią:

Prezydium Zarządu:

Prezes Jerzy Koniecki

Wiceprezes dr Teresa Cebrowska

Wiceprezes dr hab. prof. US Stanisław Hońko

Skarbnik Bożena Wilk

Sekretarz Leszek Lewandowicz

Członkowie:

Grzegorz Bosy – członek

Agnieszka Gajewska – członek

Kazimierz Jarosz – członek

prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska – członek

Adam Kęsik – członek

Anna Socha – członek

Arkadiusz Szeląg – członek

Franciszek Wala – członek

dr Katarzyna Zasiewska – członek

Małgorzata Sokół-Kreczko – prezes Zarządu O/O w Białymstoku

Sabina Urbańska – prezes Zarządu O/O w Bielsku-Białej

dr Grażyna Voss – prezes  Zarządu O/O w Bydgoszczy

Joanna Nowowiejska-Fedecka – prezes Zarządu O/O w Częstochowie

Zdzisław Gładki – prezes Zarządu O/O w Elblągu

Dorota Kania – prezes Zarządu O/O w Gdańsku

Łukasz Drewniak – prezes Zarządu O/O w Gorzowie Wlkp.

Henryk Herman – prezes Zarządu O/O w Katowicach

Halina Gąsior-Mikulska – prezes Zarządu O/O w Kielcach

Danuta Buchowiecka – prezes Zarządu O/O w Koszalinie

dr Łukasz Górka – prezes Zarządu O/O w Krakowie

Karina Grobelny – prezes Zarządu O/O w Legnicy

Stefan Czerwiński – prezes Zarządu O/O w Lublinie

Alina Gumkowska – prezes Zarządu O/O w Olsztynie

Sebastian Kuś - prezes Zarządu O/O w Opolu

prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – prezes Zarządu O/W w Poznaniu

Janusz Czerwieniec – prezes Zarządu O/O w Radomiu

Krzysztof Cieśla – prezes Zarządu O/P w Rzeszowie

Teresa Kamińska – prezes Zarządu O/O w Suwałkach

Jerzy Czechowicz – prezes Zarządu O/O w Toruniu

Krystyna Urbaniak – prezes Zarządu O/O we Włocławku

prof. dr hab. Zbigniew Luty – prezes Zarządu O/D we Wrocławiu

Bolesław Tatarzycki – prezes Zarządu O/O w Zielonej Górze

 

Główna Komisja Rewizyjna  jest powołana  do przeprowadzania kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej  Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Zobacz więcej

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich oraz sprawy przekazane mu przez okręgowe sądy koleżeńskie z wnioskiem o ich rozpatrzenie. Zobacz więcej

Skład osobowy na lata 2019 – 2022:

Główna Komisja Rewizyjna

1.    Ewa Komorowska – przewodnicząca

2.    Bożena Pustelnik – zastępca przewodniczącej

3.    Agnieszka Czarnecka – członek

4.    Jerzy Dopierała – członek

5.    Władysław Lis – członek

6.    dr Jadwiga Szafraniec – członek

7.    Aleksandra Trawińska – członek

Główny Sąd Koleżeński

1. Waldemar Molenda – przewodniczący

2. Małgorzata Trentowska – zastępca przewodniczącego

3. Ewa Skórzewska – sekretarz

4. Elżbieta Bochenek – członek

5. Damian Kubiak – członek

6. dr Jerzy Łopacki – członek

7. dr Marek Mazur – członek

© 2020 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO