Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego (8 godzin)

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego (8 godzin)

Miasto:
Gniezno
Data rozpoczęcia:
2018-11-14
Typ:
szkolenia dla biegłych rewidentów
Tryb:
szkolenia dla biegłych rewidentów
Opłata:
250,- zł od osoby,
zapisz się

Informacje organizacyjne:

Liczba godzin: 8

Blok: Rachunkowość/Rewizja finansowa 

Godziny: 9.00 do 15.30

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe, 
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
•obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219

Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. 

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Wykładowca:

Leszek Lewandowicz - doradca podatkowy nr 09926. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada także wieloletnią praktykę w administracji podatkowej. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w zakresie prawa podatkowego, przeprowadził ponad 1500 szkoleń. W Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce pełni m.in. funkcję Sekretarza Zarządu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Przewodniczącego Klubu Biur Rachunkowych.

Terminy:

Miejsce szkolenia

Data

Poznań, ul. Ziębicka 18

14-09-2018

Poznań, ul. Ziębicka 18

21-09-2018

Piła, ul. Sikorskiego 33

29-10-2018

Gniezno, ul. Pocztowa 9

14-11-2018

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia):

 • Omówienie zmian w prawie podatkowym w zakresie podatku CIT, PIT, VAT i innych podatków obowiązujących polskie podmioty gospodarcze.

 • Uzyskana wiedza powinna się przełożyć na praktyczną umiejętność biegłego rewidenta w zakresie oceny dostosowania systemów ewidencyjnych do aktualnych wymogów prawa podatkowego oraz konsekwencji zmian prawa podatkowego na sprawozdanie finansowe.

 • Uzyskana wiedza powinna umożliwić biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia zmian prawa podatkowego.

Program szkolenia:

I. Podatek od towarów i usług:

 • podzielona płatność (split payment) w teorii i praktyce;

 • odliczenie VAT od samochodów osobowych – problem jednorazowej korekty podatku naliczonego;

 • aktualne problemy rozliczania VAT w najnowszym orzecznictwie.

II. Podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych:

 • przychody oraz koszty uzyskania przychodów – różnice w ujęciu podatkowym i bilansowym; 

 • wyodrębnienie w CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika;

 • modyfikacja przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek (kosztów finansowania dłużnego);

 • wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli);

 • wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości,

 • podwyższenie do 10 000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych;

 • składanie sprawozdań finansowych,

 • podatek u źródła – wybrane problemy,

 • ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w PIT na przypadki otrzymania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tytułem darmym;

 • zmiany w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów; 

 • aktualne problemy rozliczania podatków dochodowych w najnowszym orzecznictwie.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO