Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Dokumentacja cen transferowych - procedury badania

Dokumentacja cen transferowych - procedury badania

Miasto:
Kalisz
Data rozpoczęcia:
2019-11-08
Typ:
szkolenia dla biegłych rewidentów
Tryb:
szkolenia dla biegłych rewidentów
Opłata:
250,- zł od osoby,
zapisz się

Informacje organizacyjne:

Liczba godzin: 8

Blok: Rewizja finansowa 4 godz. / Rachunkowość 4 godz. 

Godziny: 9.00 do 15.30

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe, 
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
•obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219

Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. 

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Wykładowca:

Grzegorz Skałecki - biegły rewident nr ewid. 12430. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ukończył także Canadian International Management Institute Harvard Business Review Polska. Pracował jako główny księgowy w spółkach produkcyjnych. Prowadzi przeglądy i badania skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych według Polskich, Niemieckich oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także badania planów przekształceń, podziałów i połączeń podmiotów oraz przeglądy due diligence. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Terminy:

Miejsce szkolenia

Data

Kalisz, ul. Czaszkowska 1A lok. E 08.11.2019 r.
Ostrów Wlkp., ul. Wocławska 22 13.11.2019 r.
Poznań, ul. Ziębicka 18

15.11.2019 r.

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia):

Szkolenie daje możliwość warsztatowej analizy zagadnienia oraz zapoznanie się z przykładowymi procedurami badania wykorzystywanymi przez biegłych rewidentów. 

Ważnym elementem szkolenia jest zwrócenie uwagi biegłym rewidentom na zarządzanie ryzykiem podatkowym przez badaną jednostkę, co powinno być odzwierciedlone w sporządzonej dokumentacji cen transferowych. 

Celem szkolenia jest również: 

  • wyposażenie biegłych rewidentów w narzędzia pozwalające poznać metody szacowania dochodu, 
  • wykorzystanie analizy porównawczej, ocenę, czy dokumentacja spełnia wymogi ustawowe.  

Druga część szkolenia ma na celu: 

  • pomóc biegłym rewidentom badającym sprawozdania finansowe wykorzystać dokumentacje cen transferowych jako dowody badania, 
  • ocenić dokumentację, co do jej wiarygodności, 
  • przeprowadzić procedury oceny ryzyka, 
  • zidentyfikować czynniki istotnego zniekształcenia w tym obszarze. 
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO