Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Lista płac od podstaw w praktyce

Lista płac od podstaw w praktyce

Miasto:
Poznań
Miejsce:
Centrum Edukacji, ul. Ziębicka 18, Poznań, zobacz jak dojechać
Data rozpoczęcia:
2020-02-17
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
760,- zł od osoby,
660,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ORGANIZACJA

termin:

 • Poznań 17 i 24 luty 2020 r. - szkolenie dwudniowe
 • Leszno 18 i 25 maja 2020 r.  - szkolenie dwudniowe

godzina: 9.00 do 15.00
wykładowca: Magdalena Sobiak

DODATKOWE INFORMACJE

 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,
 • obiad.

CEL

Uczestnicy otrzymają podstawową wiedzę jak naliczać świadczenia należne pracownikowi oraz o regulacjach prawnych w tym zakresie.

Szkolenie ma charakter praktycznych warsztatów. Każde zagadnienie omawiane na szkoleniu poparty jest praktycznym przykładem.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które rozpoczynają pracę związaną z naliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń pracownikowi.

PROGRAM

1. Podstawy prawne naliczania listy płac - umowa o pracę.

2. Technika naliczania wynagrodzenia pracownika - od brutto do netto:

 • przychód ze stosunku pracy a podstawa oskładkowania i opodatkowania,

 • składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - obowiązek podlegania oraz metody obliczania,

 • zaliczka na podatek dochodowy - pracownicze koszty uzyskania przychodów, skala podatkowa - obowiązki związane z obliczeniem i poborem,

 • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń - zasady naliczania oraz zwolnień z opłacania.

3. Minimalne wynagrodzenie za pracę:

 • obowiązki pracodawcy,

 • składniki wliczane do kwoty minimalnego wynagrodzenia,

 • minimalne wynagrodzenie w 2020 r. 

4. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika - regulacje prawne, zasady naliczania oraz obliczanie w praktyce:

 • wynagrodzenie za pracę,

 • wynagrodzenie za pracę w przypadku nieobecności w części miesiąca,

 • wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,

 • dodatek za pracę w porze nocnej,

 • wynagrodzenie urlopowe,

 • ekwiwalent za urlop,

 • wynagrodzenie za czas innej niż urlop usprawiedliwionej nieobecności w pracy np.: urlopu okolicznościowego.

 • odprawy.

5. Fakultatywne składniki wynagrodzenia w praktyce - regulacje wewnętrzne oraz zasady oskładkowania i opodatkowania:

 • dodatków,

 • premii,

 • nagród,

 • świadczenia w naturze np.: pakiety medyczne,

 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • i innych składników dobrowolnych.

6. Wynagrodzenie za czas choroby:

 • ogólne zasady obliczania,

 • składniki uwzględniane w podstawie naliczenia,

 • obliczanie w praktyce wynagrodzenia za czas choroby.

7. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - zasady nabywania prawa, naliczania podstawy:

 • zasiłku chorobowego,

 • świadczenia rehabilitacyjnego,

 • zasiłku opiekuńczego,

 • zasiłku macierzyńskiego,

 • świadczenia wyrównawczego.

8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2020 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO