Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Nowe wymogi dla fundacji i stowarzyszeń obowiązujące od 2017 roku

Nowe wymogi dla fundacji i stowarzyszeń obowiązujące od 2017 roku

Miasto:
Gniezno
Data rozpoczęcia:
2017-11-16
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
340,- zł od osoby,
290,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 15.00
miejsce: 

 • Poznań, Centrum Edukacji SKwP, ul. Ziębicka 18.
 • Gniezno, ul. Pocztowa 9
 • Konin, ul. Przemysłowa 3d

wykładowca: Grażyna Filipiak - biegła rewident, doradca podatkowy

W ramach szkolenia zapewniamy: 
•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe, 
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
•obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

PROGRAM

1)      Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem specyfiki działań organizacji pozarządowych;

2)      Polityka rachunkowości (w tym plan kont) fundacji i stowarzyszenia – jej tworzenie i uaktualnianie; 

3)      Ujmowania   na kontach księgowych operacji związanych z:

 • majątkiem trwałym organizacji pozarządowej,
 • należnościami i zobowiązaniami,
 • inwestycjami finansowymi organizacji;
 • rozliczeniami międzyokresowymi;
 • funduszami własnymi ;
 • działalnością odpłatną i nieodpłatną oraz gospodarczą organizacji;
 • przychodami w stowarzyszeniach i fundacjach,
 • kosztami organizacji pozarządowej,
 • ustalanie wyniku  finansowego i podatkowego organizacji
 • kosztami niestanowiącymi kosztów uzyskania przychodów organizacji,
 • rozliczeniem  dotacji i innych form wsparcia;

4)      obowiązki bilansowe i podatkowe związane z zamknięciem roku.  

Szkolenie uwzględnia :

1) nowy wzór sprawozdania finansowego przeznaczonego wyłącznie dla organizacji pozarządowych – załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości, obowiązujący do sprawozdań finansowych już za 2017 rok;

2) zmieniony wzór rachunku zysków i strat oparty na kalkulacji kosztów wg typów ich działalności.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail:
© 2017 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin