Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Nowe wzory uproszczonych sprawozdań o transakcjach z podmiotami powiązanymi CIT-TP / PIT-TP. Termin złożenia - 30 września 2018 r.

Nowe wzory uproszczonych sprawozdań o transakcjach z podmiotami powiązanymi CIT-TP / PIT-TP. Termin złożenia - 30 września 2018 r.

Miasto:
Poznań
Miejsce:
Centrum Edukacji, ul. Ziębicka 18, Poznań, zobacz jak dojechać
Data rozpoczęcia:
2018-08-27
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
340,- zł od osoby,
290,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 15.00
wykładowca: adwokat, doradca podatkowy Marcin Górski oraz Dariusz Wawrzeńczyk.

miejsce: Poznań, ul. Ziębicka 18

W ramach szkolenia zapewniamy: 

  • materiały szkoleniowe, 
  • przerwy kawowe, 
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
  • obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

CEL SZKOLENIA

30 września 2018 r. mija termin na sporządzenie dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi za 2017 r. W tym terminie podmioty obowiązane powinny także złożyć uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi, czyli formularze CIT-TP/PIT-TP. Rozporządzaniem Ministra Finansów z 2 lipca 2018 r. opublikowano nowe wzory tych formularzy, które zastąpiły obecnie obowiązujące, opublikowane ponad rok temu. Celem szkolenia jest to, by pod nadzorem doradcy podatkowego uczestnicy mogli samodzielnie wypełnić nowe formularze CIT-TP/PIT-TP. Wykładowca w oparciu o swoją praktykę z zakresu cen transferowych wyjaśni poszczególne i pojawiające się najczęściej problematyczne zagadnienia z zakresu szkolenia.

PROGRAM

1. Nowe wzory sprawozdań CIT-TP / PIT-TP określone rozporządzeniami Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r.

a) Dla kogo przeznaczone?

b) Przepisy przejściowe.

c) Co z podatnikami, którzy już złożyli sprawozdanie na starym wzorze?

2. Identyfikacja powiązań podatnika.

a) Podmioty powiązane w transakcjach międzynarodowych. 

b) Podmioty powiązane z transakcjach krajowych.

c) Podmiot zagraniczny a podmiot krajowy.

d) Powiązania kapitałowe a powiązania osobowe. 

e) Powiązania przez zarząd oraz radę nadzorczą.

f) Prokurent jako podmiot generujący powiązania. 

g) Powiązania rodzinne jako powiązania osobowe.

h) Transakcje z udziałem spółek osobowych.

i) Transakcje z podmiotami mającymi siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.

j) Transakcje między centralą oraz zakładem.

3. Określenie profilu funkcjonalnego podatnika.

a) Analiza funkcjonalna – informacje ogólne.

b) Produkcja, w tym produkcja prosta.

c) Dystrybucja (dystrybutor o rozbudowanych funkcjach i ryzyku, dystrybutor o ograniczonym ryzyku, komisant).

d) Badania i rozwój.

e) Finanse.

f) Usługi, w tym usługi o niskiej wartości dodanej.

4. Informacje o przeprowadzonej restrukturyzacji.

5. Informacje o działalności podatnika podlegające ujawnieniu w sprawozdaniach CIT-TP / PIT-TP.

a) Transakcje i inne zdarzenia.

b) Transakcje finansowe.

c) Transakcji i inne zdarzenia dotyczące aktywów.

d) Umowy o podziale kosztów (CCA).

e) Pozostałe transakcje i inne zdarzenia.

f) Inne, w tym świadczenia nieodpłatne.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO