Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Nowelizacja CIT i PIT z 19 lipca 2018 oraz podsumowanie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku

Nowelizacja CIT i PIT z 19 lipca 2018 oraz podsumowanie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku

Miasto:
Poznań
Miejsce:
Centrum Edukacji, ul. Ziębicka 18, Poznań, zobacz jak dojechać
Data rozpoczęcia:
2018-10-16
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
340,- zł od osoby,
290,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ORGANIZACJA 

godzina: 9.00 do 15.00
miejce: Poznań, ul. Ziębicka 18 - Centrum Edukacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe, 
  • przerwy kawowe, 
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
  • obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

CEL SZKOLENIA

W dniu 19 lipca 2018 r. weszły w życie zmiany w CIT i PIT mające na celu poprawienie wadliwej nowelizacji z początku 2018 r. m.in. w kwestii minimalnego podatku od nieruchomości czy wkładów pieniężnych do spółek kapitałowych.

Druga połowa 2017 r. i rok 2018 przyniosły także największą nowelizację przepisów ustaw o CIT i PIT od wielu lat, która dotyczy bardzo szerokiej grupy podatników. Z jednej strony Ministerstwo Finansów wprowadziło budzące spore kontrowersje ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne, prawne, doradcze i licencje (co w przypadku wielu podatników uniemożliwiłoby im rozliczenie w kosztach podatkowych większej części ponoszonych wydatków), z drugiej zaś strony już w drugiej połowie 2017 r. wprowadzono korzystne zmiany dotyczące m.in. nowej jednorazowej amortyzacji i raz na zawsze „skończono” temat podatku u źródła od biletów lotniczych. Podatników spotkało ponadto podwyższenie limitów amortyzacji (3500 zł na 10.000 zł), dwukrotne zwiększenie kosztów autorskich, podwyższenie limitów różnych zwolnień w PIT, zwiększenie atrakcyjności ulgi badawczo-rozwojowej (BR). Właściciele galerii handlowych i biurowców muszą zmierzyć się z zupełnie nowym podatkiem; zmieniły się radykalnie zasady niedostatecznej kapitalizacji. To tylko niektóre ze zmian, które weszły w życie w styczniu 2018 roku.

Istotną część szkolenia poświęcimy najnowszym interpretacjom Dyrektora KIS odnośnie stosowania w praktyce kontrowersyjnych zmian, które weszły w życie w 2018 r. Początek roku 2018 był w tym temacie niezwykle ubogi, jednak po pierwszym jego kwartale pojawiły się już rozstrzygnięcia interpretacyjne oraz wyjaśnienia MF dotyczące części prezentowanych zmian a także propozycje nowelizacji tych jakże młodych przepisów.

PROWADZĄCY

Prowadzący: Lech Janicki – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 9 lat zajmuje się problematyka podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej, ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portalach branżowych, doświadczony wykładowca współpracujący z czołowymi podmiotami szkoleniowymi w Polsce.

PROGRAM

1. Najnowsza nowelizacja CIT i PIT z 19 lipca 2018 r.

• Istotne zmiany w tzw. „minimalnym podatku” od nieruchomości komercyjnych

• Skutki podatkowe wkładów pieniężnych do spółek kapitałowych.

• Rozbudowa katalogu osób korzystających z 50 % kosztów autorskich w PIT.

• Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w darowiźnie.

2. Kontrowersyjne zmiany w przepisach o źródłach dochodów – „zyski kapitałowe”.

• Problemy związane z odpowiednim kwalifikowaniem przychodów do różnych źródeł

• Jak przypisywać koszty uzyskania przychodów od odpowiednich źródeł przychodów (np. ogólne koszty zarządu, media, usługi reklamowe, doradztwo, wynagrodzenia pracowników)?

• Czy przypisywanie kosztów do odpowiednich źródeł powinno następować w trakcie roku (i wpływać na zaliczki na podatek CIT) czy dopiero na jego zakończenie?

• Analiza ryzykownych sytuacji, mogących uniemożliwić rozliczenie w kosztach podatkowych poniesionych wydatków.

3. Kontrowersyjne zmiany dotyczące ograniczenia rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na usługi niematerialne (np. doradcze, reklamowe) oraz licencje zakupione od podmiotów powiązanych.

• Czym są usługi niematerialne?

• Limitacja kosztów usług niematerialnych a zagadnienia podatku u źródła (WHT)

• Jak prawidłowo wyliczać wskaźnik EBITDA dla celów prawidłowego ustalenia poziomu kosztów podatkowych?

• Przekroczenie 5 % EBITDA w trakcie roku – sposób postępowania.

• Bezpośrednie koszty uzyskania przychodów wyłączają stosowanie nowych przepisów – w jaki sposób powinny być udokumentowane?

4. Nowe ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania zewnętrznego – czyli „niedostateczna kapitalizacja po nowemu”.

• Czym są koszty finansowania dłużnego?

• Przekroczenie 30 % EBITDA w trakcie roku – sposób postępowania i różnice w sposobie wyliczanie tego wskaźnika z porównaniu z EBITDA dotyczącą usług niematerialnych.

5. Odsunięcie w czasie obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych.

6. Nowa „jednorazowa amortyzacja do 100.000 zł” związana z nabyciem nowych środków trwałych.

7. „3500 zł odchodzi do lamusa” czyli wszystko o podwyższeniu limitu kwotowego związanego z amortyzacją środków trwałych i WNiP do kwoty 10.000 zł. 

8. Ulepszenia środków trwałych – limit 10.000 zł czy może 3500 zł?

9. „Koniec z podatkiem u źródła od biletów lotniczych” i inne „świeże” zagadnienia związane z usługami nabywanymi od podmiotów zagranicznych na gruncie CIT i PIT.

10. Ulga badawczo rozwojowa (BR) jeszcze korzystniejsza w rozliczeniu za 2018 r. – zwiększenie odliczeń.

11. Nowa kwota wolna od podatku w PIT.

12. Wyższe koszty uzyskania przychodów dla twórców (85.528 zł) od 2018 r.

13. Podwyższenie limitów zwolnień w PIT dla szeregu świadczeń (zapomogi, żłobki, wypoczynek dzieci itp.)

14. Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w zakresie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

15. Wybrane orzecznictwo podatkowe z 2017r. i z pierwszej połowy 2018 r.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO