Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Obowiązkowa podzielona płatność i inne zmiany VAT w 2019 roku

Obowiązkowa podzielona płatność i inne zmiany VAT w 2019 roku

Miasto:
Poznań
Miejsce:
Centrum Edukacji, ul. Ziębicka 18, Poznań, zobacz jak dojechać
Data rozpoczęcia:
2019-10-16
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
380,- zł od osoby,
330,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
brak miejsc

ORGANIZACJA 

godzina: 9.00 do 15.00
miejce:

 • Poznań, ul. Ziębicka 18 - Centrum Edukacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Piła, ul. Sikorskiego 33
 • Ostrów Wlkp., ul. Wrocławska 22
 • Kalisz, ul. Czaszkowska 1A lok. E
 • Leszno, ul. 17 stycznia 90/21
 • Gniezno, ul. Pocztowa 9

wykładowca: Leszek Lewandowicz - dodarca podatkowy 

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe, 
 • przerwy kawowe, 
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
 • obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przede wszystkim omówienie najważniejszych zmian wprowadzanych w podatku VAT w roku 2019 r.  oraz zmian które mają wejść w życie na początku roku 2020. 
Drobne zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r. Kolejna nowelizacja przepisów (kasy rejestrujące) weszła w życie od dnia 1 maja 2019 r., następne będą obowiązywać od dnia 1 września 2019 r. oraz 1 listopada 2019 r., a reszta - od 2020 r. 
Ponadto zostaną przedstawione przepisy, które są wprowadzane równolegle, a dotyczą analogicznych rozwiązań w podatkach dochodowych. Zmiany te w większości wejdą w życie od 2020 r. 

PROGRAM 

1. Zmiany w podatku VAT od roku 2019:

 • opodatkowanie bonów,

 • zmiany w zakresie „ulgi na złe długi” wraz z przedstawieniem analogicznych rozwiązań w podatkach dochodowych (od 2020 r.) 

 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących. 

3. Zmiany od dnia 1 maja 2019 r. - kasy rejestrujące: 

 • kasy on-line – większość nowych przepisów już od 1 maja 2019 r. 

 • zasady używania „starych” kas rejestrujących, 

 • obowiązkowe wprowadzenie kas on-line, stopniowo od dnia 01 stycznia 2020 r., 

 • rozporządzenia wykonawcze obowiązujące od dnia 1maja 2019 r. (nowe obowiązki dla wszystkich podatników); 

4. Nowy wykaz podatników VAT na stronie MF: 

 • wyszukiwarka podatników VAT od 1 września 2019 r. 

 • obowiązek posługiwania się rachunkiem rozliczeniowym zgłoszonym w US (pod rygorem określonych sankcji w VAT i podatkach dochodowych) oraz – od 01 stycznia 2020 r. 

5. Dalsze zmiany od dnia 1 września 2019 r. 

 • poprawienie definicji pierwszego zasiedlenia, 

 • stosowanie zwolnień przy sprzedaży komorniczej, 

 • zmiany w wykreślaniu podatników VAT czynnych,

 • ograniczenie zwolnień podmiotowych VAT,  

 • zmiany w zakresie faktur VAT-RR

6. Obowiązkowa podzielona płatność - od dnia 1 listopada 2019 r.

 • likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych,  

 • załącznik nr 15 – lista towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością, 

 • pozostałe warunki wystąpienia obowiązkowej podzielonej płatności, 

 • zasady dokonywania zapłaty podzieloną płatnością, 

 • obowiązki sprzedawcy, m.in. dopisek na fakturze,

 • obowiązki nabywcy, 

 • sankcje dla sprzedawcy i nabywcy za naruszenie przepisów, 

 • zmiany w dysponowaniu środkami na rachunku VAT, 

 • odpowiedzialność podatkowa nabywcy na nowych zasadach, 

 • skutki obowiązkowej podzielonej płatności w podatkach dochodowych – od dnia 1 stycznia 2020 r., 

7. Zmiana stawki VAT na niektóre towary i usługi – od dnia 1 listopada 2019 r. 

8. Dalsze planowane zmiany w roku 2020: 

 • nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych,

 • zastąpienie klasyfikacji PKWiU kodami CN i przesunięcia w zakresie stawek VAT, 

 • wiążąca informacja stawkowa (WIS),

 • niższa stawka VAT na wydawnictwa elektroniczne, 

 • procedura magazynu call-off stock, 

 • uproszczenia w rozliczaniu transakcji łańcuchowych, 

 • nowe warunki zastosowania stawki 0% w dostawach wewnątrzwspólnotowych towarów,

 • stopniowa likwidacja odrębnych deklaracji VAT-7,

 • nowe wymagania dotyczące ewidencji VAT.

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO