Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Opodatkowanie VAT w towarowym obrocie międzynarodowym

Opodatkowanie VAT w towarowym obrocie międzynarodowym

Miasto:
Poznań
Miejsce:
Centrum Edukacji, ul. Ziębicka 18, Poznań, zobacz jak dojechać
Data rozpoczęcia:
2018-08-28
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
340,- zł od osoby,
290,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 15.00

wykładowca: Michał Sokołowski - doradca podatkowy

miejsce: Poznań, Centrum Edukacji SKwP, ul. Ziębicka 18

W ramach szkolenia zapewniamy: 

  • materiały szkoleniowe, 
  • przerwy kawowe, 
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
  • obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

CEL

Szkolenie dedykowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, właścicieli firm, specjalistów podatkowych i innych osób mających do czynienia z problematyką podatku VAT.

Szkolenie ma na celu przedstawić uczestnikom zasady rozliczania podatku VAT w towarowych transakcjach międzynarodowych. Szkolenie obejmuje przedstawienie zarówno zasad rozliczeń w transakcjach towarowych wewnątrzunijnych, ale i również transakcjach związanych z zakupem/sprzedażą towarów spoza UE.

WYKŁADOWCA

Michał Sokołowski– partner w poznańskim biurze PBC, doradca podatkowy (nr wpisu 11286). Zdobywał przez wiele lat doświadczenie zawodowe w KPMG w Poznaniu oraz Hamburgu. Świadczy usługi na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Unikalną wiedzę ekspercką w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego zdobywał na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frunkfurcie nad Odrą. Michał jest uznanym doradcą w zakresie podatku VAT, cen transferowych, restrukturyzacji podatkowych i gospodarczych oraz planowania podatkowego. Jego specjalizacje projektowe obejmują ponadto rachunkowość i sprawozdawczość podatkową, jak również audyty podatkowe oraz badania due diligence. Jest też prelegentem podczas seminariów, warsztatów i szkoleń o tematyce podatkowej.

PROGRAM

1. Wprowadzenie – zagadnienia ogólne związane z dostawą towarów w kontekście międzynarodowym

 

i. Definicja dostawy towarów

 

ii. Podstawa opodatkowania

 

iii. Dostawy realizowane w sposób ciągły

 

iv. Miejsce świadczenia w przypadku dostawy towarów

 

a. Podstawowe zasady

 

b. Dostawa towarów wraz z montażem

 

 

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

 

i. Definicja

 

ii. Przemieszczenia towarów do krajów UE stanowiące WDT

 

iii. Przemieszczenia towarów do krajów UE niestanowiące WDT

 

iv. WDT przy przemieszczeniu materiałów budowlanych wykorzystywanych do budowy za granicą

 

v. Obowiązek podatkowy

 

vi. Warunki opodatkowania stawką 0%

 

vii. Dokumentacja WDT

 

a. Czy posiadanie jedynie dokumentu CMR uprawnia do zastosowania stawki 0%?

 

b. Czy posiadanie jedynie dokumentu WZ podpisanego przez nabywcę uprawnia do zastosowania stawki 0%?

 

c. Dokumentacja przy przemieszczeniu towarów stanowiącym WDT

 

viii. Rozliczenie WDT w przypadku opóźnionego otrzymania dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0%

 

ix. Czy brak aktywnego numeru VAT-UE kontrahenta przesądza o zastosowaniu stawki 23%?

 

x. Opodatkowanie zaliczki otrzymanej od kontrahenta przed jego rejestracją na VAT-UE

 

xi. Dostawy próbek/gratisów do kontrahenta z UE

 

xii. Rozliczanie reklamacji zgłaszanych przez zagranicznych kontrahentów

 

xiii. Korekta cen w ramach rozliczeń z podmiotami powiązanymi z innych krajów UE

 

xiv. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

 

xv. Optymalizacja w podatku VAT przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

 

 

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

 

i. Definicja

 

ii. Przemieszczenia towarów do Polski

 

iii. Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego

 

iv. Obowiązek podatkowy

 

v. Podstawa opodatkowania

 

vi. Przeliczanie na PLN faktur od zagranicznych kontrahentów wystawionych w walutach obcych

 

vii. Dokumentacja WNT

 

viii. Procedura uproszczona dla magazynów konsygnacyjnych

 

ix. Korekta cen w ramach rozliczeń z podmiotami powiązanymi

 

x. Rozliczenie VAT towarów otrzymanych nieodpłatnie z zagranicy

 

xi. Rozliczenie VAT faktur pro forma otrzymanych od zagranicznych kontrahentów

 

xii. Rozliczenie VAT nabycia w Polsce towarów od podmiotów zagranicznych

 

xiii. Rozliczenie VAT niedoboru wewnątrzwspólnotowo nabytych towarów

 

xiv. WNT w przypadku nabycia paliw

 

xv. Odliczenie VAT przy WNT

 

xvi. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju

 

 

4. Eksport towarów

 

i. Definicja

 

ii. Obowiązek podatkowy

 

iii. Warunki opodatkowania stawką 0%

 

iv. Konsekwencje opóźnienia w otrzymaniu dokumentacji uprawniającej do stosowania stawki VAT 0%

 

v. Eksport towarów przemieszczanych w pierwszym etapie dostawy do innego Państwa Członkowskiego UE

 

vi. Dokumentacja eksportu towarów

 

vii. Eksport bezpośredni i eksport pośredni

 

viii. Dostawy próbek/gratisów do kontrahenta spoza UE

 

ix. Korekta cen w ramach rozliczeń z zagranicznymi podmiotami powiązanymi spoza UE

 

x. Wymiana towarów, zwroty towarów i reklamacje w eksporcie towarów

 

 

5. Import

 

i. Definicja

 

ii. Obowiązek podatkowy

 

iii. Zaliczka w imporcie towarów

 

iv. Podstawa opodatkowania

 

v. Usługi poboczne (transport, opakowanie, ubezpieczenie, prowizja) do importu towarów a podstawa opodatkowania w imporcie towarów

 

vi. Import towarów a objęcie procedurami szczególnymi (procedura uszlachetniania biernego, procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych)

 

vii. Procedura uproszczona w imporcie towarów – warunki stosowania

 

viii. Dokumentacja importu towarów

 

ix. Korekta cen w ramach rozliczeń z podmiotami powiązanymi

 

x. Rozliczanie faktur korygujących w imporcie towarów

 

xi. Rozliczenie powrotnego przywozu towarów na gruncie VAT

 

xii. Rozliczenie w VAT niedoboru importowanych towarów

 

xiii. Zasada odliczenia VAT w imporcie towarów

 

 

6. Transakcje łańcuchowe

 

i. Definicja transakcji łańcuchowych

 

ii. Określenie miejsca świadczenia dla dostaw dokonanych w ramach transakcji łańcuchowych

 

iii. Określenie miejsca świadczenia dla tzw. dostaw ruchomych

 

iv. Określenie miejsca świadczenia dla tzw. dostaw nieruchomych

 

v. Wpływ incoterms na r
 ozliczenie VAT transakcji łańcuchowych

 

vi. Transakcje łańcuchowe przy obrocie towarowym z krajami spoza UE

 

vii. Dokumentacja przy transakcjach łańcuchowych

 

viii. Uproszczenie dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych

 

ix. Warunki stosowania uproszczenia dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej

 

x. Fakturowanie przy wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej

 

xi. Sposób deklarowania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych w deklaracjach VAT-7 i VAT-UE

 

a. Sposób deklarowania dla podmiotu polskiego będącego pierwszym w łańcuchu

 

b. Sposób deklarowania dla podmiotu polskiego będącego drugim w łańcuchu

 

c. Sposób deklarowania dla podmiotu polskiego będącego trzecim w łańcuchu

 

xii. Przykłady transakcji łańcuchowych oraz wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO