Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Optymalizacja dokumentów księgowych z uwzględnieniem zmian w CIT i PIT z 2018 roku

Optymalizacja dokumentów księgowych z uwzględnieniem zmian w CIT i PIT z 2018 roku

Miasto:
Poznań
Miejsce:
Centrum Edukacji, ul. Ziębicka 18, Poznań, zobacz jak dojechać
Data rozpoczęcia:
2018-10-17
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
340,- zł od osoby,
290,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ORGANIZACJA 

godzina: 9.00 do 15.00
miejce: Poznań, ul. Ziębicka 18 - Centrum Edukacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe, 
 • przerwy kawowe, 
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
 • obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

CEL SZKOLENIA

Faktura to nie wszystko! Poza nią, dla właściwego zaksięgowania określonych zdarzeń potrzebną są inne dokumenty, oświadczenia, opinie, umowy, porozumienia, regulaminy, czyli tzw. „podkładki”. Jaką powinny mieć treść i formę, kto powinien je sporządzić, jakich zapisów nie powinny one zawierać, a przede wszystkim, kiedy dział księgowości potrzebuje ich najbardziej – te i inne zagadnienia dotyczące dokumentów, którymi posługują się księgowi, będą przedmiotem proponowanego Państwu autorskiego szkolenia. Szczególny nacisk zostanie położony na budzące spore wątpliwości zagadnienia związane m.in. z „podkładkami” w postaci korespondencji mailowej z kontrahentami, opiniami służb technicznych potrzebnymi do kwalifikowania środków trwałych i prac remontowych bądź ulepszeniowych, dokumentami budowlanymi, opiniami rzeczoznawców, dowodami wewnętrznymi, regulaminami podróży służbowych, oświadczeniami pracowników dla potrzeb działu księgowości, dokumentacją imprez integracyjnych i wykonania usług niematerialnych, regulaminami korzystania z aut służbowych, dowodami pozwalającymi na ujęcie w kosztach wydatków na posiłki z kontrahentami itd. 

Istotna część szkolenia będzie oparta o studium przypadków poświęcone analizie różnych rodzajów ryzykownych podatkowo zapisów w umowach, które dział księgowości może zlokalizować już w momencie otrzymania tekstu umowy. Prezentowane zagadnienia będą uwzględniać w szczególności zmiany w ustawach CIT/PIT z 2017/2018 r. oraz najnowsze orzecznictwo z 2016 i 2017 roku.

PROWADZĄCY

Prowadzący: Lech Janicki – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 9 lat zajmuje się problematyka podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej, ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portalach branżowych, doświadczony wykładowca współpracujący z czołowymi podmiotami szkoleniowymi w Polsce.

PROGRAM

 1. Optymalizacja dokumentów w kontekście kontrowersyjnych zmian dotyczących ograniczenia rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na usługi niematerialne, doradcze, prawne, audytorskie, licencje oraz wydatki na reklamę i promocję od 2018 r.

 2. Nowe ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania zewnętrznego – czyli „niedostateczna kapitalizacja po nowemu” – uwagi praktyczne dotyczące zmian od 2018 r.

 3. Odrębne źródła dochodów od 2018 r. i właściwe metody przypisywania kosztów do przychodów z danego źródła.

 4. Minimalny podatek dochodowy dla podatników posiadających nieruchomości komercyjne (galerie handlowe, budynki biurowe).

 5. Czym są „podkładki” pod faktury; gdzie je gromadzić i jaką powinny zwierać treść? 

 6. Brak faktury, brak umowy, niejasne informacje o nabytych towarach lub usługach, różnice między fakturą, a tym, co wskazano w umowie – jak powinien postąpić w takiej sytuacji dział księgowości?

 7. Zapisy umowne i ich wpływ na moment rozpoznania przychodu bądź ujęcie wydatku w kosztach.

 8. Z jakimi tematami lepiej nie występować w 2018 r. o interpretację podatkową?

 9. Transakcja powyżej 15.000 zł i płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego – problemy praktyczne i dokumentowanie „transakcji” aby nie przekroczyć tego progu. 

 10. Jakie dowody wykonania usługi powinien otrzymać dział księgowości, by uniknąć ryzyka przy usługach niematerialnych (promocyjnych, doradczych, konsultacyjnych itd.) w świetle najnowszych rozstrzygnięć organów podatkowych w 2016/2017 r.

 11. Kontrowersyjna limitacja w kosztach podatkowych wydatków na usługi niematerialne od 2018 r.

 12. Jak napisać regulamin konkursu i jak stworzyć bezpieczny podatkowo regulamin sprzedaży premiowej.

 13. „Podkładki pod środki trwałe” – jak uniknąć problemów z kwalifikacją ST i WNIP-ów oraz kwalifikacją prac remontowych bądź ulepszeniowych?

 14. Jaką treść powinna zawierać pisemna opinia służb technicznych firmy dotycząca kwalifikacji środków trwałych, remontów, prac ulepszeniowych – praktyczne przykłady takich pism i studium przypadków.

 15. Co muszą zawierać umowy ze zleceniobiorcami, którym przekazujemy sprzęt firmowy?

 16. Jak dział księgowości może zlokalizować ryzykowne podatkowo zapisy umów z kontrahentami (np. zapisy dotyczące świadczeń, które organ podatkowy może uznać za nieodpłatne świadczenia i w efekcie opodatkować je)?

 17. Jak sprawdzić, czy przewidziana w umowie z kontrahentem kara, odszkodowanie bądź opłata za odstąpienie od umowy może być kosztem uzyskania przychodów? (przykłady konkretnych zapisów z różnych umów)?

 18. Jak przygotować dokument polecenia wyjazdu służbowego, aby rozliczanie delegacji było łatwiejsze – praktyczne przykłady na dokumentach?

 19. Firmowy regulamin podróży służbowych w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014.

 20. Umowy z członkami zarządów, rad nadzorczych, zleceniobiorcy i wykonawcy umów o dzieło, praktykanci i stażyści, osoby ubiegające się o pracę – rozliczenie wydatków związanych z tymi osobami i ich dokumentowanie.

 21. Jak dokumentować usługi nabywane od podmiotów zagranicznych, aby nie było problemów z tzw. „podatkiem u źródła” (WHT) - ważne zmiany w 2017 r.,

 22. Jak skłonić zagranicznego kontrahenta do przekazania certyfikatu rezydencji?

 23. Jak stworzyć skuteczny regulamin korzystania z samochodów służbowych, laptopów, telefonów, tabletów i innego sprzętu firmowego? (przykłady, konkretne zapisy w zależności od branży i stanowiska pracowników w firmie).

 24. Jak udokumentować imprezy integracyjne, wyjazdy pracownicze, wigilie, uroczyste kolacje, pikniki rodzinne, imprezy otwarte, aby wydatki na nie stanowiły koszty podatkowe, a po stronie pracowników nie było przychodu?

 25. Podnoszenie kwalifikacji pracowników – jakie dokumenty są potrzebne by zaliczyć te wydatki do kosztów i żeby nie było przychodu po stronie pracownika? (umowy o dokształcanie, oświadczenia pracowników, dokumenty wskazujące na powiązanie szkoły/kursu/uczelni ze stanowiskiem w firmie).

 26. Jak dokumentować wydatki na posiłki (w tym alkohol) z kontrahentami, aby stanowiły one koszty podatkowe – rola korespondencji mailowej itd.

 27. Jak skonstruować imprezy dla kontrahentów, szkolenia produktowe, itp , aby wydatek był w kosztach, a po stronie uczestników nie było przychodu? (rola programu imprezy, zaproszeń, korespondencji mailowej itd.)

 28. Jak udokumentować wydatki firmowe, by skutecznie skorzystać z nowej ulgi badawczo-rozwojowej  (Ulga B-R) w rozliczeniu 2018 r.?

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO