Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego (8 godzin)

Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego (8 godzin)

Miasto:
Gniezno
Data rozpoczęcia:
2018-10-04
Typ:
szkolenia dla biegłych rewidentów
Tryb:
szkolenia dla biegłych rewidentów
Opłata:
250,- zł od osoby,
zapisz się

Informacje organizacyjne:

Liczba godzin: 8

Blok: Rewizja finansowa

Godziny: 9.00 do 15.30

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe, 
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
•obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219

Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. 

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Wykładowca:

Grzegorz Skałecki - biegły rewident nr ewid. 12430. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ukończył także Canadian International Management Institute Harvard Business Review Polska. Pracował jako główny księgowy w spółkach produkcyjnych. Prowadzi przeglądy i badania skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych według Polskich, Niemieckich oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także badania planów przekształceń, podziałów i połączeń podmiotów oraz przeglądy due diligence. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Terminy:

Miejsce szkolenia

Data

Poznań, ul. Ziębicka 18

03-10-2018

Piła, ul. Sikorskiego 33

17-09-2018

Gniezno, ul. Pocztowa 9

04-10-2018

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia):

  • Uporządkowanie wiedzy na temat zakresu regulacji ustawowych (europejskich i krajowych) oraz zawodowych dotyczących systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej.

  • Wyjaśnienie koncepcji i zasadności organizowania systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej.

  • Wyjaśnienie koncepcji skalowalności standardów kontroli jakości chroniących mniejsze podmioty przed nadmiernym przeregulowaniem organizacji.

  • Przedstawienie i omówienie możliwych praktycznych zastosowań wymogów standardu kontroli jakości w wybranych obszarach organizacji firmy audytorskiej.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO