Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek VAT 2018 - kolejne nowelizacje i bieżące problemy podatnika VAT

Podatek VAT 2018 - kolejne nowelizacje i bieżące problemy podatnika VAT

Miasto:
Poznań
Miejsce:
Centrum Edukacji, ul. Ziębicka 18, Poznań, zobacz jak dojechać
Data rozpoczęcia:
2018-03-26
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
340,- zł od osoby,
290,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ORGANIZACJA 

godzina: 9.00 do 15.00
wykładowca: Luiza Pieprzyk
miejsce:

  • Poznań, ul. Ziębicka 18
  • Piła, ul. Sikorskiego 33 

W ramach szkolenia zapewniamy: 

  • materiały szkoleniowe, 
  • przerwy kawowe, 
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
  • obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

SYLWETKA TRENERA

LUIZA PIEPRZYK - Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wieloletni pracownik organów podatkowych (staż 15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych. Doświadczony trener pracowników organów podatkowych oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, odznaczony członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uznany wykładowca wyższych uczelni, współpracujący również w charakterze trenera, wykładowcy, konsultanta z kluczowymi firmami szkoleniowymi i prawnymi w Polsce. 

CEL SZKOLENIA

Nowelizacja VAT 2018 obejmuje swoim zakresem wybrane branże i kwestie w rozliczeniach tego podatku, jednak kompleksowo dotyczy sfery wyłudzeń VAT i wprowadza wiele ograniczeń dla podatników. Jednoczesnie MF dyscyplinuje podatnika VAT nowymi i bardzo kontrowersyjnymi sankcjami. W tym celu dodatkowo znowelizowano również przepisy KKS, i co jest absolutną nowością kodeks karny, z którymi niezwłocznie należy się zapoznać.

Wyłudzenia podatku VAT na skalę całej Unii Europejskiej mibilizują również szeregi Komisji Europejskiej do kolejnych zmian, w których podatnik znajdzie kolejne obostrzenia przepisów i nowe obowiązki ewidencyjno-dowodowe celem wykazania rzetelności i realnosci przeprpowadzanych operacji gospodarczych. W interesie każdego podatnika VAT jest niezwłoczne zapoznanie się z tymi zmianami i metodami rozwiązań problematycznych kwestii, które wyniknęły po nowelizacji VAT 2017 jak również tego, co szykuje nam MF od stycznia i kwietnia 2018 r. 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zachodzą w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku  2017 r. 

PROGRAM

 

1. ZMIANY W VAT OD STYCZNIA I KWIETNIA 2018 R. 

a)   Kasy rejestrujące w 2018 r. - rewolucyjne zmiany dla podatników

• Nowe zasady przyznawania ulgi na zakup kasy rejestrującej 

• Zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów

• Nowe obowiazki podatników użytkujacych kasy rejestracyjne 

• Kiedy znikną kasy z kopią papierową

• Grzywna za niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej

 b) JPK od 2018 

• JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców - komunikat MF

• Nowa struktura JPK_VAT na 2018 r.

• Nowe obowiązki dla podatników VAT w 2018 r. - elektroniczna ewidencja i deklaracje, JPK_VAT

• Błędy w rozliczeniach JPK – anliza raportów MF

• Korekta JPK_VAT od 2018 r.

 c) Split payment, czyli system podzielonych płatności – kwiecień 2018 

• Na czym polega split payment

• Kto będziemusiał mieć rachunek VAT

• W jaki sposób będzie można dysponować środkami na rachunku VAT

• Korzyści dla nabywców korzystajacych z zastosowania split payment 

• Korzyści dla dostawców korzystajacych z zastosowania split payment 

• Zasady korekt i zaliczek roziczanych w systemie split payment

d) Przesłanki nalezytej staranności – ochrona interesów nabywcy i sprzedawcy

• Należyta starnanność w orzecznictwie sądów krajowych i ETS 

• Kryteria podmietowo/formalne dla podatnika 

• Kryteria przedmiotowe/ekonomiczne dla podatnika 

• Kryteria zwiazane z przebiegiem transakcji

• Adresaci przesłanek nalezytej staranności

• Zasady i proces wdrozenia w firmach 

• Niebazpieczeństwo nie stosowania się do zasad i konsekwencje prawne 

e) Pozostałe zmiany 2018 

• Kto może być małym podatnikiem w 2018 r.

• Nieprawidłowe określanie podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów - ostrzeżenie MF

• Kiedy zarządzający firmą jest podatnikiem VAT - interpretacja ogólna

• Firmy częściej poniosą odpowiedzialność karną

• Pakiet Konstytucji Biznesu - ułatwienia dla nowych firm

• Zawieszanie działalności gospodarczej bardziej elastyczne – zmiany od 1 marca 2018 r. 

• Fiskus udzieli informacji o kontrahencie

• Będzie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

• NOWOŚĆ -  40 tys. zł grzywny za niezłożenie deklaracji VAT

• Ułatwienia przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz usprawnienie działania sądu rejestrowego,

• Deklaracje VAT wyłącznie w formie elektronicznej

• Działalność nierejestrowa w Konstytucji biznesu

• Nie będzie deklaracji podatkowych VAT

• Powstanie lista krajów, które nie współpracują podatkowo

• Nowy wykaz MF podatników wykreślonych z rejestu oraz tych, którym odmówiono rejestracji – kontrowersje zmian 

• Aspekty dowodów potwierdzajacych transakcje sprzedaży  zakupu w podatku VAT – NOWE WYMOGI 2017/2018

2. Problemy podatnika VAT 2018 

a) Odwrotne obciążenie problematyczne dla przedsiębiorców

• Odwrotne obciążenie w budownictwie - przegląd najnowszych interpretacji

• Przy odwrotnym obciążeniu fiskus zwraca VAT na ogólnych zasadach

• Problematyka zakupu i sprzedaży  usług budowlanych po 1 stcyznia 2017 r.

• Przedmiot transakcji i kwestia sporna o podwykonawcę 

• Na pytania o PKWiU odpowiada GUS

• Terminy rozliczenia podatku należnego i naliczonego 

b) Samochód w firmie  w 2017 r.– przegląd najnowszych interpretacji i orzeczeń

• Kiedy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu podlega VAT

• Jak ustalić marżę przy sprzedaży samochodu

• Jak ustalić datę poniesienia pierwszego wydatku związanego z samochodem

• Czy oklejenie samochodu logo firmy pozwala uznać, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności

• Czy można refakturować koszty ubezpieczenia samochodu

• Czy sprzedając samochód będący środkiem trwałym, można zastosować procedurę marży

• Czy brak badań z okręgowej stacji kontroli pojazdów pozbawia prawa do odliczenia 100% VAT

• Jak rozliczać nieodpłatne korzystanie z samochodów przez pracowników

• Czy można odliczyć VAT, gdy paliwo jest odsprzedawane przedstawicielom handlowym, którzy korzystają z kart paliwowych

• Czy zmiana sposobu wykorzystania pojazdu powoduje obowiązek korekty VAT od rat leasingowych

• Czy spółka może odliczyć pełny VAT od wydatków związanych z samochodem użytkowanym odpłatnie przez przedstawiciela handlowego

• Kiedy można uznać, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej

• Od kiedy można dokonać odliczenia pełnego VAT, gdy w samochodzie dokonano zmian konstrukcyjnych

• Czy przy sprzedaży samochodu należy złożyć aktualizację VAT-26

• Czy można odliczyć 50% VAT z faktury VAT marża dokumentującej nabycie używanego samochodu osobowego

c)  Jak rozliczać koszty wysyłki towarów w VAT

• Koszty wysyłki jako element podstawy opodatkowania

• Dokumentowanie kosztów wysyłki stanowiących element podstawy podatkowania

• Koszty wysyłki nieuwzględniane w podstawie opodatkowania

• Praktyczne przykłądy i orzecznictwo sądowe 

d) Ustalanie daty powstania obowiązku podatkowego - przegląd interpretacji i orzeczeń

e) Świadczenia na rzecz pracowników – skutki dla rozliczenia VAT

f) Akcje promocyjne w firmie - zasady rozliczania i dokumentowania

g) Rejestracja, deklaracje i ewidencje VAT - przegląd najnowszych interpretacji i orzeczeń

h) Nowe kary za przestępstwa i wykroczenia związane z rozliczaniem VAT

Program może zostać zmodyfikowany w zakresie pkt 1 z uwagi na trwajace prace legislacyjne dotyczące nowelizacji podatku VAT 2018 
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail:
© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin