Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek VAT - nowelizacja 2019 - kierunki zmian i bieżące problemy podatkowe

Podatek VAT - nowelizacja 2019 - kierunki zmian i bieżące problemy podatkowe

Miasto:
Konin
Data rozpoczęcia:
2019-04-17
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
340,- zł od osoby,
290,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ORGANIZACJA 

godzina: 9.00 do 15.00
wykładowca: Luiza Pieprzyk
miejsce:

  • Poznań, ul. Ziębicka 18
  • Konin, ul. Przemysłowa 3d
  • Piła, ul. Sikorskiego 33
  • Gniezno, ul. Pocztowa 9
  • Kalisz, ul. Czaszkowska 1A lok. E 

W ramach szkolenia zapewniamy: 

  • materiały szkoleniowe, 
  • przerwy kawowe, 
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
  • obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

SYLWETKA TRENERA

LUIZA PIEPRZYK - Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. WSPÓŁAUTOR KSIĄŻKI: „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”.

CEL SZKOLENIA

Podatek VAT jest najtrudniejszą sferą rozliczeń podatkowych w działalności gospodarczej. Rok 2018 był jednym  z trudniejszych dla polskiego przedsiębiorcy. Zmiany, które zostały wprowadzone były bardzo uciążliwe prawnie i finansowo dla każdego podatnika VAT. Czas podsumować najważniejsze z nich oraz zapoznać się z nowościami, które szykuje dla nas resort MF. 

Rok 2019 to kolejna walka z wyłudzeniami VAT na skale europejska. Wyłudzenia podatku VAT na skalę całej Unii Europejskiej mobilizują nie tylko krajowe organy ścigania ale również szeregi Komisji Europejskiej do kolejnych zmian, w których podatnik znajdzie kolejne obostrzenia przepisów i nowe obowiazki ewidencyjno dowodowe celem wykazania rzetelnosci i realnosci przeprpowadzanych operacji gospodarczych. W interesie każdego podatnika VAT jest niezwłoczne zapoznanie się z tymi zmianami i metodami rozwiązan problematycznych kwestii, które wyniknęły po nowelizacji VAT oraz tymi, które zaczną obowiązywać od roku 2019. 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zachodzą w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku  2018 r. oraz nowych kontrowersyjnych zmian na 2019 r.

PROGRAM

CZĘŚĆ 1 – KIERUNKI ZMIAN W PODATKU VAT W ROKU 2019   

UWAGA NOWOŚĆ - BREXIT

- Jak będą rozliczane podatki, gdy Wielka Brytania wystąpi z UE?

- Twardy brexit - od kwietnia 2019 

- Uporządkowany brexit – do 31 grudnia 2020 r. będzie obowiązywał okres przejściowy

1. Zmiany w VAT 2019  - obowiązujące od stycznia i dalsze terminy 

• Rewolucja w stawkach VAT 2019/2020

• Nowa matryca stawek VAT i Wi¹¿¹ca Informacja Stawkowa (WIS)

• Rozszerzenie systemu ryczałtowego dla rolników

• Likwidacja nomenklatury PKWIU 2008 – co ja zastąpi w towarach i usługach

• Likwidacja deklaracji VAT-7 a nowa matryca VAT 

• Stawka VAT na książki i czasopisma

• Zmiany w katalogu towarów objętych odwróconym obciążeniem i odpowiedzialnością solidarną

• Elektroniczne paragony fiskalne

• Zwrot VAT - bez wniosku

• Zmiany w uldze na złe długi

• Mały podatnik VAT – nowe limity zasady 2019 

• Jak w 2019 r. będą fakturowane czynności wykonane w ramach przetargów lub umów o koncesję

• Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych 2019 

2. Zmiany w VAT 2019  - Zmiany od  2019 r. wdrażające przepisy unijne

a) Implementacja Dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi (Dz. Urz. UE L 177 z 1.07.2016, str. 9)

• pojęcie bonów na towary i usługi oraz ich rodzaje (bony jednego przeznaczenia oraz bony różnego przeznaczenia)

• moment opodatkowania VAT w przypadków bonów jednego przeznaczenia oraz bonów różnego przeznaczenia,

• podstawa opodatkowania a bony,

• bony a zasady fakturowania,

• bony niezrealizowane a skutki w VAT,

• bony a bilety za transport, bilety wstępu do kina oraz podobnych miejsc,

• sprzedaż bonów przez pośredników – nowe zasady rozliczania;

b) Implementacja dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość 

• usługi elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów z innych krajów – nowe uproszczenia

• zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług elektronicznych (telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych) świadczonych konsumentom z innych niż Polska państw członkowskich UE

3. Kasy rejestrujące on-line 2019  - rewolucyjne zmiany dla podatników

• Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w 2019 r.

• Kto ponosi odpowiedzialność karną skarbową za niewystawienie paragonu

• Kasy on-line – zasady funkcjonowania i etapy wdrożenia systemu

• Wymiana kas rejestrujących – terminy 

• Kto i od kiedy będzie miał obowiązek stosowania nowych kas on-line

• Faktury do sprzedaży paragonowej, ujęcie w ewidencji i JPK


CZĘŚĆ 2 – BIEŻĄCE PROBLEMY W ROZLICZANIU VAT 2019 

1. Zmiany prawa wpływające na podatek VAT i rozliczenia podatników 

• Blokada rachunków bankowych podatnika VAT od 30 kwietnia na podstawie analizy ryzyka dokonanego przez banki i szefa KAS – WAŻNE DLA PODATNIKA VAT!

• Analiza powodów ryzyka blokady rachunków bankowych u przedsiębiorcy i jak temu zapobiegać?

• Jaką rolę pełni STIR - system teleinformatyczny izby rozliczeniowej oraz Szef Izby Rozliczeniowej ?

• KODEKS NALEŻYTEJ STARANNOŚCI VAT – ochrona podatnika przed kwestionowaniem podatku naliczonego a także zasadności stosowania stawki 0% VAT

• NOWE WYKAZY PODATNIKÓW NA STONACH MF - wykazy pomogą dowieść uczciwym podmiotom, że dochowały należytej staranności w VAT

• Czy nabywca może zostać obciążony zapłatą podatku VAT za sprzedawcę? – analiza problemu w ustawie VAT 

• Nowa zachęta MF - Podatnicy, którzy będą płacić podatek przed terminem płatności z rachunku VAT, będą mogli obniżyć kwotę do wpłaty

2. SPLIT PAYMENT – co musi wiedzieć podatnik VAT i sobie radzić ?

• Mechanizm podzielonej płatności - wyjaśnienia MF

• Rachunek VAT – zasady prowadzenia przez banki i zasady korzystania przez podatnika

• Zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT przez bank i podatnika

• Zwrot nadwyżki podatku VAT przekazany na rachunek VAT w ciągu 25 dni – zasady i czy jest to opłacalne dla podatnika?

• Zgoda na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy – jak uwolnić środki?

• Kiedy naczelnik odmówi przekazania środków z rachunku VAT na inny cel niż wskazany w przepisach?

• Jakie korzyści daje ustawodawca z zastosowanie podzielnej płatności, czy to się opłaca?

• Przepisy wyłączające solidarną odpowiedzialność, ustalenie dodatkowego zobowiązania czy zapłatę podwyższonych odsetek za zwłokę – kiedy nie będą miały zastosowania?

• SPLIT PAYMENT - Zwrot VAT po zmianach od 1 lipca 2018 r.

• Czy split payment umożliwia zbiorczy przelew za kilka faktur jednego kontrahenta

• Zapłata VAT do US nadal odbywa się tylko przelewem podatkowym - wyjaśnienia MF

• JAK POZBYĆ SIĘ SPLIT PAYMENT? - jakie zapisy dozwolone w umowie?

• Pierwsze problemy ze stosowaniem podzielnej płatności 

3. Problemy w rozliczaniu VAT 2019 – aktualne tematy na czasie (polskie i zagraniczne transakcje VAT)

• Kiedy zarządzający firmą jest podatnikiem VAT - interpretacja ogólna – WAŻNE

• Czy przekazanie alkoholu kontrahentowi należy ewidencjonować na kasie fiskalnej?

• Czy wpłata zaliczki na poczet zakupu samochodu osobowego wpływa na termin złożenia VAT-26

• Samochody w VAT - Kiedy można odliczyć całą kwotę VAT od samochodów osobowych używanych przez przedstawicieli handlowych

• VAT od zakupów firmowych - przegląd najnowszych interpretacji 2018 

• Nadal można wystawiać faktury papierowe, gdy księgi są prowadzone w formie elektronicznej - stanowisko MF

• Gminy mogą odzyskać nieodliczony VAT od inwestycji, gdy zmieniły ich przeznaczenie - wyrok TSUE

• Jak będą rozliczane podatki i cła, gdy WB wystąpi z UE?

• Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży voucherów

• Wykup i sprzedaż leasingowanego samochodu osobowego - skutki podatkowe i rachunkowe

==

Program w zakresie części 1 może zostać zmodyfikowany ze względu na trwające prace nowelizacyjne przepisów podatkowych 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO