Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatkowe skutki rozliczenia wybranych dotacji oraz ulg na gruncie podatków dochodowych

Podatkowe skutki rozliczenia wybranych dotacji oraz ulg na gruncie podatków dochodowych

Miasto:
Poznań
Miejsce:
Centrum Edukacji, ul. Ziębicka 18, Poznań, zobacz jak dojechać
Data rozpoczęcia:
2017-11-15
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
340,- zł od osoby,
290,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ORGANIZACJA 

godzina: 9.00 do 15.00
miejce: Poznań, ul. Ziębicka 18 - Centrum Edukacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe, 
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
•obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

CEL SZKOLENIA

Otrzymanie przez przedsiębiorcę różnego rodzaju dotacji (np. ze środków unijnych) czy refundacji jest niewątpliwie zdarzeniem bardzo korzystnym, jednak wymaga poświęcenia szczególnej uwagi zarówno właściwemu rozliczeniu otrzymanej dotacji jak też ustaleniu jakie skutki będzie ona miała na gruncie CIT, PIT i VAT. Różne rodzaje takich zdarzeń zostaną omówione kompleksowo na gruncie poszczególnych ustaw podatkowych ze szczególnych uwzględnieniem zagadnień dotyczących środków trwałych sfinansowanych otrzymanymi dotacjami oraz technicznych kwestii związanych z ujęciem dotacji w rozliczeniu rocznym. Drugą część spotkania poświęcimy praktycznemu omówieniu ulgi badawczo-rozwojowej, dla której zastosowania trzeba się przygotować odpowiednio wcześniej, a która po zmianach w 2017 r. jest korzystniejsza dla podatników. Uzupełnieniem spotkania będzie omówienie praktycznych zagadnień na gruncie przepisów podatkowych związanych z darowiznami dokonywanymi przez przedsiębiorców oraz możliwościami optymalizacji tego typu zdarzeń.

PROWADZĄCY

Prowadzący: Lech Janicki: prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 8 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

PROGRAM 

Część I: Dotacje, dofinansowania, refundacje, pomoc de minimis.

 1. Dotacje i dofinansowania ze środków publicznych, dotacje unijne, dofinansowanie z UP, dofinansowanie z PFRON.

 2. Dotacje jako źródło przychodu po stronie przedsiębiorcy.

 3. Dotacje nie podlegające opodatkowaniu.

 4. Dotacje zwolnione z opodatkowania na gruncie przepisów CIT i PIT.

 5. Wydatki poniesione w celu otrzymania dotacji na zakup lub wytworzenie środka trwałego (usługi prawne, doradcze, eksperckie).

 6. Wydatki pokryte ze środków pochodzących z dotacji i ich wpływ na koszty uzyskania przychodów.

 7. Korekta kosztów uzyskania przychodów w sytuacji otrzymania refundacji.

 8. Amortyzacja środków trwałych nabytych dzięki uzyskanym dotacjom.

 9. Rozliczanie dotacji otrzymanej na ulepszenie bądź remont środka trwałego.

 10. Skutki sprzedaży środka trwałego sfinansowanego dotacją (w całości lub części)

 11. Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracownika.

 12. Sankcje związane z nierozliczeniem dotacji a skutki podatkowe.

 13. Podatkowe skutki zwrotu dotacji na skutek niedotrzymania warunków umowy.

 14. Właściwe ujęcie dotacji w rozliczeniu rocznym.

 15. „Pomoc de minimis”

Część II Ulga badawczo rozwojowa

 1. Ulga BR po zmianach w 2017 r.

 2. Czym jest ulga badawczo-rozwojowa i kto może z niej skorzystać?

 3. Identyfikacja działań przedsiębiorcy pod kątem możliwości zastosowania „ulgi B-R”

 4. Badania podstawowe, stosowane i przemysłowe – jak je udokumentować?

 5. Szczególne regulacje dla tzw. „startupów”

 6. Przygotowanie podatnika do skutecznego skorzystania z „ulgi B-R” – ewidencja wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową, zmiany umów z pracownikami, klucz podziału czasu pracy związanego z badaniami.

 7. Umowy z uczelniami, jednostkami badawczymi,  weryfikacja wyników badań, dokumentacja.

 8. Wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych.

 9. Koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

 10. Ulga badawczo-rozwojowa a nabycie usług podlegających pod podatek u źródła (WHT)

 11. CIT-BR

Część III Odliczenia z tytułu darowizn 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail:
© 2017 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin