Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Sprawozdanie finansowe sporządzane w formie elektronicznej (E-sprawozdanie finansowe) w świetle zmian prawnych wprowadzonych w 2019 roku

Sprawozdanie finansowe sporządzane w formie elektronicznej (E-sprawozdanie finansowe) w świetle zmian prawnych wprowadzonych w 2019 roku

Miasto:
Konin
Data rozpoczęcia:
2019-03-14
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
340,- zł od osoby,
290,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ORGANIZACJA 

godzina: 9.00 do 15.00
wykładowca: Marta Kostrzewa - biegła rewident
miejsce:

  • Poznań, ul. Ziębicka 18
  • Ostrów, ul. Wocławska 22
  • Konin, ul. Przemysłowa 3d 

W ramach szkolenia zapewniamy: 

  • materiały szkoleniowe, 
  • przerwy kawowe, 
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
  • obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

PROGRAM

 

1. Podstawy prawne sporządzania e-sprawozdań.

 

2. Kto zobowiązany jest do sporządzania e-sprawozdań?

 

3. Rodzaje sprawozdań finansowych zdefiniowane w strukturach logicznych:

 

a. sprawozdania jednostkowe w podziale na rodzaje jednostek - standardowa, mała, micro jednostka;

 

b. skonsolidowane sprawozdania finansowe;

 

c. sprawozdania finansowe pozostałych jednostek.

 

4. Zasady (polityka) rachunkowości i jej wpływ na sporządzanie e-sprawozdań finansowych.

 

a. zasady (polityka) rachunkowości, nowy zakres merytoryczny według nowelizacji ustawy o rachunkowości

 

b. powiązanie ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w poszczególnych elementach i pozycjach sprawozdawczości finansowej

 

5. Zawartość sprawozdania e-finansowego:

 

a. elementy sprawozdania finansowego;

 

b. problemy w konfigurowaniu przyporządkowania informacji do wymogów struktury logicznej;

 

c. podatkowe podejście do zawartości e-sprawozdania finansowego.

 

6. Wymogi i obowiązki dotyczące podpisania e-sprawozdania finansowego.

 

a. obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie finansowe:

 

b. obowiązki i odpowiedzialność osoby, której powierzono sporządzanie sprawozdania finansowego za wiarygodność prezentowanych informacji, 

 

c. odpowiedzialność i obowiązki kierownika jednostki i organów nadzorujących (terminowość sporządzenia, upublicznianie sprawozdania finansowego, nadzór nad prowadzącymi księgi rachunkowe, itp.), 

 

d. obowiązki związane ze sprawozdawczością „elektroniczną”. 

 

7. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego z e-podpisem jako element dołączony do rocznego e-sprawozdania finansowego

 

a. prawidłowość wyboru firmy audytorskiej, 

 

b. istota pracy biegłego rewidenta a oczekiwania co do wyniku jego pracy

 

c. zasady współpracy z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdania finansowego

 

d. sprawozdanie biegłego rewidenta w formie elektronicznej

 

8. Kiedy złożyć e-sprawozdanie finansowe?

 

9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO