Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img VAT w towarowym obrocie wewnątrzwspólnotowym

VAT w towarowym obrocie wewnątrzwspólnotowym

Miasto:
Konin
Data rozpoczęcia:
2019-09-11
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
380,- zł od osoby,
330,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ORGANIZACJA 

godzina: 9.00 do 15.00
miejce: Konin, ul. Przemysłowa 3d
wykładowca: Michał Krawczyk - doradca podatkowy

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe, 
  • przerwy kawowe, 
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
  • obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest omówienie wskazanych w programie istotnych zagadnień dotyczących podatku VAT w związku z wewnątrzwspólnotowymi transakcjami towarowymi.

Rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych, budzi wiele wątpliwości, w szczególności jeżeli chodzi o transakcje łańcuchowe oraz transakcje nietypowe, jak dostawa towarów wraz z montażem. W trakcie szkolenia wyjaśnimy Państwu, które z tych transakcji wymagają rejestracji do VAT UE, które należy wykazać w informacjach podsumowujących oraz jaki jest sposób i miejsce opodatkowania tych transakcji.

Od stycznia 2017 r. zmieniły się zasady odliczania podatku naliczonego w sytuacji nabycia towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem, czyli między innymi transakcji wewnątrzwspólnotowych, dla których należy w Polsce wykazać podatek należny. Właściwe rozpoznanie obowiązku podatkowego staje się zatem tym bardziej istotne, że w świetle nowych zasad, może wywoływać bardziej dotkliwe niż w przeszłości skutki podatkowe.

Mając na uwadze nowe, obowiązujące od roku 2017 przepisy o prowadzeniu ewidencji VAT, która znajduje odzwierciedlenie w składanym JPK_VAT, przybliżymy Państwu również zagadnienia związane z ujmowaniem w ewidencji transakcji w obrocie międzynarodowym.

Proszę wziąć pod uwagę, ze nasi trenerzy są również otwarci na udzielenie Państwu odpowiedzi na pytania związane z blokami tematycznymi objętymi programem szkolenia.

PROGRAM

I. Towarowe transakcje wewnątrzwspólnotowe 

1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

a) definicja w świetle ustawy o VAT,

b) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WNT – kontrowersje,

c) zaliczki WNT – konsekwencje podatkowe,

d) „pułapki” przy niewłaściwym rozpoznaniu WNT – konsekwencje podatkowe,

e) czy nabycie towarów od kontrahenta z polskim NIP może stanowić WNT?

f) czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego to zawsze WNT?

g) czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego zwolnionego z VAT to WNT?

h) nabycie towarów wraz z montażem – czy to jest WNT?

i) przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – kiedy stanowi WNT?

j) które transakcje WNT wykazuje się w deklaracji VAT-7 a których nie wykazuje się w informacji VAT-UE?

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:

a) definicja w świetle ustawy o VAT,

b) warunki zastosowania stawki VAT 0%,

c) właściwe dokumentowanie WDT w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzeczeniach sądów administracyjnych,

d) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT,

e) dostawa towarów wraz z montażem a WDT – „pułapki” podatkowe,

f)  przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – kiedy stanowi WDT?

3. Transakcje z podmiotami zagranicznymi nie stanowiące WNT, WDT ani importu towarów - nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych:

a)  kiedy dochodzi do nabycia towarów na terytorium kraju, od podatnika zagranicznego?

- dostawa towarów wraz z montażem od kontrahenta zagranicznego,

- nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta z magazynu na terytorium Polski,

- nabycie towarów w ramach transakcji łańcuchowych,

- nabycie towarów w ramach  sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, a obowiązek rozpoznania „odwrotnego obciążenia”,

- czy dochodzi do opodatkowania na zasadzie „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu przez podatnika zwolnionego towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium Polski?

- nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny – kto rozpoznaje podatek?

b) „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:

- zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach „odwrotnego obciążenia”,

4. rewolucyjna zmiana podejścia organów podatkowych w zakresie stosowania kursu walutowego przy korekcie transakcji WNT i WDT.

II.Towarowe transakcje łańcuchowe:

1. Jak rozpoznać miejsce dostawy – transakcje ruchome i nieruchome:

a) transakcje ruchome – definicja oraz rozpoznanie transakcji ruchomych jako klucz właściwego rozliczenia transakcji łańcuchowych,

b) transakcje nieruchome przed i po wysyłce towarów – istotna różnica mająca wpływ na rozliczenie transakcji,

2. Konsekwencje podatkowe transakcji łańcuchowych:

a) miejsce opodatkowania transakcji,

b) transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,

c) sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.

3. Najnowsze istotne orzecznictwo TSUE w zakresie transakcji łańcuchowych:

4. Uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe warunki zastosowania i dokumentowanie:

a) kiedy ma miejsce wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna?

b) konsekwencje transakcji trójstronnych – konieczność zarejestrowania w innych krajach,

c) zastosowanie uproszczenia jako ratunek przed rejestracją w innych krajach,

d) warunki zastosowania uproszczenia w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych,

e) konsekwencje braku zastosowania uproszczenia dla rozliczenia krajowego,

f) dokumentowanie transakcji trójstronnych uproszczonych.

III. Ujęcie transakcji wewnątrzwspólnotowych w JPK_VAT – przepisy ustawy o VAT oraz stanowisko Ministerstwa Finansów.

IV. Modyfikacja od 2017 r. prawa do odliczenia podatku VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz krajowego odwróconego obciążenia VAT.

1. Moment odliczenia podatku w transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz krajowych:

a) warunki i zasady odliczenia podatku w transakcjach wewnątrzwspólnotowych,

b) moment odliczenia podatku naliczonego w transakcjach wewnątrzwspólnotowych,

c) dokumenty uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w transakcjach wewnątrzwspólnotowych – czy konieczna jest faktura?

d) moment odliczenia podatku naliczonego w transakcjach krajowych z odwrotnym obciążeniem,

e) dokumenty uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w transakcjach krajowych z odwrotnym obciążeniem – czy konieczna jest faktura?

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO