Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Wszystko o kasach fiskalnych - podstawy prawne, rozwiązania praktyczne. Kasy on line

Wszystko o kasach fiskalnych - podstawy prawne, rozwiązania praktyczne. Kasy on line

Miasto:
Konin
Data rozpoczęcia:
2020-02-18
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
380,- zł od osoby,
330,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ORGANIZACJA 

godzina: 9.00 do 15.00
miejce:

  • Leszno, ul. 17 stycznia
  • Konin, ul. Przemysłowa 
  • Kalisz, ul. Czaszkowska 1A lok. E
  • Poznań, Ziębicka 18 

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe, 
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
•obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

WYKŁADOWCA

Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług, były wieloletni pracownik urzędów skarbowych, trener, doświadczony wykładowca.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie wymogów dotyczących kas fiskalnych, zasad użytkowania urządzeń, poznania metod korygowania lub anulowania sprzedaży wprowadzonej do kasy. Zostaną szczegółowo omówione zasady prowadzenia ewidencji zwrotów, reklamacji, pomyłek oraz pułapek czyhających na użytkowników kas.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno - skarbowych, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

PROGRAM

Przepisy normujące zagadnienia dotyczące kas fiskalnych w 2019r.

Kasy fiskalne on line.

Czynności wyłączone ze zwolnienia z ewidencjonowania     

Utrata prawa do zwolnienia z ewidencjonowania        

Warunki stosowania kas fiskalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących ze zmianami.

Dokumenty niezbędne przy instalacji kasy: zgłoszenie danych dotyczących kasy, fiskalizacja, numer unikatowy, numer ewidencyjny.

Podział kas fiskalnych, kryteria kasy.      

Warunki techniczne kasy fiskalnej.

Ulga na zakup kas fiskalnych; warunki skorzystania, sposoby odliczenia

Zwrot ulgi z tytułu zakupu kas: zaprzestanie używania kasy, zakończenie działalności, zawieszenie działalności, spóźniony przegląd techniczny, sprzedaż przedsiębiorstwa

Konsekwencje naruszenia obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Obowiązki podatników prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Awaria kasy rejestrującej.

Zmiana miejsca używania kasy rejestrującej.

Zakończenie pracy kasy rejestrującej.

Konieczność wymiany modułu fiskalnego.

Utrata kasy w wyniku kradzieży.

Ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji:

- zwrot towaru z paragonem, 

- zwrot towaru bez paragonu, 

- brak odbioru towaru przez klienta (np. sprzedaż za pobraniem) i anulowanie paragonu,

- zwrot towaru z paragonem/innym dokumentem, ale bez podpisu nabywcy na protokole zwrotu towaru, 

- zwrot towaru lub przyznanie rabatu, w sytuacji kiedy do paragonu została wystawiona faktura,

- udzielenie rabatu potransakcyjnego,

- oczywista pomyłka stwierdzona w momencie sprzedaży     

- omyłka co do ceny, ilości, nazwy, stawki VAT stwierdzona po dłuższym czasie – brak paragonu

- brak zaewidencjonowania sprzedaży na kasie/zrobienie tego po terminie

- ewidencjonowanie zaliczki na kasie w jednym okresie, a sprzedaż w kolejnym.

Podsumowanie szkolenia, omówienie interpretacji podatkowych.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2020 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO