Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Wybrane elementy związane z rozliczaniem czasu pracy

Wybrane elementy związane z rozliczaniem czasu pracy

Miasto:
Konin
Data rozpoczęcia:
2019-05-16
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
340,- zł od osoby,
290,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ORGANIZACJA 

godzina: 9.00 do 15.00
miejce: Przemysłowa 3d; Konin
wykładowca: Michał Szuszczyński – radca prawny

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe, 
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
•obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest z kolei omówienie wybranych elementów i instytucji dotyczących czasu pracy. Szczególną uwagę zwrócimy na problematykę rozliczania czasu pracy w godzinach nadliczbowych, pokazując „błędy”, jakie często popełniają pracodawcy w tym zakresie (identyfikując np. udzielanie dnia wolnego od pracy za pracę w dniu harmonogramowo wolnym od pracy z udzielaniem czasu wolnego za czas pracy w nadgodzinach, czy też nieprawidłowo kwalifikując, a tym samym rozliczając, nadgodziny dobowe i średniotygodniowe). Omówione zostanie m.in. najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego, stanowiska i interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

PROGRAM

1.  Podstawowe pojęcia związane z rozliczaniem czasu pracy:

a) czas pracy (a czas przebywania na terenie zakładu pracy),

b) doba pracownicza,

c)  tydzień pracowniczy,

d) pracownicy zarządzający zakładem pracy a kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych – różnice i podobieństwa na gruncie rozliczania czasu pracy.

2. Zadaniowy czas pracy – czy rzeczywiście jest on „nienormowanym” systemem czasu pracy?

3. Ewidencja czasu pracy i nowe zasady jej prowadzenia obowiązujące od dnia 01.01.2019 r.

4. Tzw. „elastyczny” czas pracy:

a) kiedy należy rozważyć i w jakim trybie wprowadzić wydłużony okres rozliczeniowy,

b)kiedy należy rozważyć i w jakim trybie wprowadzić tzw. „ruchomą” dobę pracowniczą (w wersji „przedziałowej” lub „harmonogramowej”),

c) na co zwraca szczególną uwagę PIP kontrolując pracodawców w ww. zakresie.

5. Czas pracy w godzinach nadliczbowych:

a) dopuszczalność zlecenia pracy w nadgodzinach (czy pracownik może odmówić świadczenia tej pracy?),

b) limity (dobowy, tygodniowy, roczny) pracy nadliczbowej,

c)  nadgodziny pracowników niepełnoetatowych,

d)  zasady rekompensaty pracy w nadgodzinach (wynagrodzenie, dodatki, czas wolny),

e)  „samowolne” nadgodziny pracowników – czy i w jaki sposób pracodawca może się przed nimi zabezpieczyć (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników mobilnych pracujących w terenie).

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO