Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Wybrane zmiany w podatkach dochodowych (działalność gospodarcza) od dnia 01 stycznia 2019 roku

Wybrane zmiany w podatkach dochodowych (działalność gospodarcza) od dnia 01 stycznia 2019 roku

Miasto:
Piła
Data rozpoczęcia:
2019-02-13
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
340,- zł od osoby,
290,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ORGANIZACJA 

godzina: 9.00 do 15.00
miejce: 

  • Poznań, ul. Ziębicka 18 - Centrum Edukacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
  • Piła, ul.Sikorskiego 33

wykładowca: Leszek Lewandowicz - doradca podatkowy

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe, 
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
•obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

PROGRAM

Od roku 2019 wprowadzono wiele ważnych zmian w zakresie podatków dochodowych. O ile zmiany wprowadzone od roku 2018 dotyczyły w przede wszystkim  niezbyt licznej grupy największych podmiotów, to obecne zmiany dotkną większość podatników. Wiele zmian wprowadzanych w podatku CIT jest wprowadzanych równolegle w podatku PIT (w materiałach wskazano, które zmiany odpowiednio dotyczą podatku PIT).

Nieliczne z tych zmian będą korzystne dla podatników, ale zdecydowana większość niesie za sobą wzrost obciążeń fiskalnych lub nakładanie innych dodatkowych obowiązków.

Dodatkowo, zmiany były wprowadzane w szybkim tempie, co spowodowało wiele niejasności rodzących wątpliwości interpretacyjne. Jako przykład można wskazać zmiany w zakresie kosztów związanych z samochodami osobowymi – w trakcie szkolenia zostaną nie tylko omówione nowe  przepisy, ale także zostaną wskazane liczne wątpliwości wynikające z tych przepisów wraz z dotychczasowym stanowiskiem Ministerstwa Finansów. 

1. Zmiany w zakresie kosztów związanych z samochodami osobowymi:

  • jednakowy limit dla kosztów amortyzacji oraz rat leasingowych, 
  • ograniczenia dla kosztów eksploatacji,
  • nowe zasady rozliczania kosztów eksploatacji samochodów, które nie stanowią środków trwałych, 
  • rozliczenie wypłaconego odszkodowania; 
  • przepisy przejściowe lub ich brak.

2. Wyższy limit kosztów z tytułu składek na rzecz organizacji pracodawców.

3. Koszty uzyskania przychodów związane z dopłatami oraz przekazaniem zysku na kapitał rezerwowy lub zapasowy (odliczenie tzw. odsetek nominalnych). 

4. Ograniczone możliwości zastosowania stawki CIT 9% (zamiast 15%), w tym z tytułu zaliczek w trakcie roku.

5. Wpłaty na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jako koszty uzyskania przychodów oraz danina solidarnościowa.

6. Zasady odrębnego opodatkowania odpłatnego zbycia tzw. walut wirtualnych.

7. Opodatkowanie dochodu z „pakietu wierzytelności”.

8. Zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji. 

9. Istota opodatkowania „niezrealizowanych zysków” (exit tax).

10. Odrębne opodatkowanie dochodu z „praw własności intelektualnych”;

11. Zmiana limitów skutkujących nałożeniem obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych. 

12. Istota zmian w zakresie opodatkowania tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). 

13. Zaostrzenie przepisów regulujących pobieranie podatku u źródła.

14. Koszty pracy małżonka i małoletnich dzieci jako koszty podatkowe

15. Ułatwienia w rozliczaniu strat podatkowych. 

16. Uproszczenie obowiązków informacyjnych. 

17. Rozszerzenie zakresu opodatkowania tzw. nieruchomości komercyjnych.

18. Zeznanie CIT-8 za rok 2018.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO