Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych (16 godzin)

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych (16 godzin)

Miasto:
Gniezno
Data rozpoczęcia:
2018-10-10
Typ:
szkolenia dla biegłych rewidentów
Tryb:
szkolenia dla biegłych rewidentów
Opłata:
440,- zł od osoby,
zapisz się

Informacje organizacyjne:

Liczba godzin: 16

Blok: Rewizja finansowa

Godziny: 9.00 do 15.30

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe, 
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
•obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219

Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. 

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Wykładowca:

Hanna Humska - Biegły Rewident nr 10091, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, autorka wielu wykładów z zakresu rachunkowości, od wielu lat współpracująca ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce oddział w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji usług m.in.: sporządzanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ksiąg podatkowych, badanie projektów unijnych, przeprowadzania badań sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz banków spółdzielczych.

Terminy:

Miejsce szkolenia

Data

Poznań, ul. Ziębicka 18

10-09-2018 i 11-09-2018

Piła, ul. Sikorskiego 33

18-09-2018 i 19-09-2018

Gniezno, ul. Pocztowa 9

10-10-2018 i 11-10-2018

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia):

  • Zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie przeprowadzania badania sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek z wykorzystaniem kontroli wewnętrznej w sposób zgodny z wymogami Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania (MSB).

  • Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat istoty, komponentów i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w stopniu umożliwiającym wykorzystanie tej wiedzy przy świadczeniu innych usług atestacyjnych (w tym objętych zakresem KSRF 3402).

  • Zwrócenie uwagi na specyficzne aspekty związane z możliwością polegania na skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w mniejszych jednostkach, ryzyku obejścia systemu przez kierownictwo oraz problemach z brakiem formalizacji procedur.

  • Zapoznanie uczestników szkolenia z wytycznymi dotyczącymi kroków podejmowanych w celu zrozumienia kontroli wewnętrznej istotnej dla badania: ocena modelu i wdrożenia kontroli wewnętrznej oraz dokumentacja związanych z tym zagadnień.

  • Nabycie wiedzy na temat związku kontroli wewnętrznej (w tym w obszarze systemów informatycznych) z rzetelnością i kompletnością informacji finansowych oraz szeroko rozumianym ryzykiem zniekształcenia sprawozdania finansowego.

  • Ułatwienie dokonania wyboru pomiędzy badaniami zgodności a badaniami wiarygodności (tam, gdzie jest to możliwe).

  • Zdobycie wiedzy na temat właściwego formułowania oczekiwań biegłego rewidenta w odniesieniu do członków zespołu i ewentualnie ekspertów zewnętrznych, którym chcemy zlecić zbadanie elementów systemu kontroli wewnętrznej (w tym systemów informatycznych), ze szczególnym uwzględnieniem ogólnego celu badania.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO