Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Miasto:
Gniezno
Data rozpoczęcia:
2019-12-17
Typ:
szkolenia dla biegłych rewidentów
Tryb:
szkolenia dla biegłych rewidentów
Opłata:
440,- zł od osoby,
zapisz się

Informacje organizacyjne:

Liczba godzin: 16

Blok: Rewizja finansowa

Godziny: 9.00 do 15.30

W ramach szkolenia zapewniamy: 

• materiały szkoleniowe, 
• przerwy kawowe, 
• zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
• obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219

Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. 

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Wykładowca:

Waldemar Majek - ekspert specjalizujący się w zakresie rewizji finansowej, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego. Konsultant Banku Światowego. Współautor książki z dziedziny ładu korporacyjnego – „Komitet audytu – pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków”.

W przeszłości dyrektor zarządzający jednej z największych firm szkoleniowych BPP Professional Education w Polsce. Doświadczenie w audycie i konsultingu zdobywał głównie w PwC w Holandii, Irlandii oraz Polsce. Jako menedżer działu usług zapewniających i doradczych nadzorował badania sprawozdań finansowych spółek z sektora usług finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne) i spółek z innych branż.

Od 2005 r. jest członkiem ACCA i uzyskał tytuł Fellow Member. Posiada kwalifikację Certified Internal Auditor (CIA) i należy do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Posiada akredytację The Institute of Internal Auditors (IIA Global) w zakresie zewnętrznej oceny jakości funkcji audytu wewnętrznego (Quality Assurance Validator).

Terminy:

Miejsce szkolenia

Data

Poznań, ul. Ziębicka 18 10 i 11 grudnia 2019 r.
Gniezno, ul. Pocztowa 9

17 i 18 grudnia 2019 r.

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia):

  • Przypomnienie uczestnikom szkolenia: 

– wymogów zawartych w KSB dotyczących możliwości i obowiązku stosowania procedur analitycznych na różnych etapach badania, 

– wadach i zaletach stosowania różnych narzędzi i technik analitycznych, 

– zaletach wykorzystania narzędzi analitycznych już na etapie akceptacji klienta. 

  • Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat istoty procedur analitycznych oraz ich powiązania z: 

– modelem ryzyka badania, 

– istotnością, 

– ryzykiem oszustwa oraz 

– identyfikacją zagrożeń dla kontynuacji działalności. 

  • Zwrócenie uwagi na cztery główne fazy procedur analitycznych występujące bez względu na etap badania. 

  • Zwrócenie uwagi na specyficzne aspekty związane z możliwością polegania na procedurach analitycznych jako źródle dowodów badania wiarygodności stwierdzeń. 

  • Zdobycie praktycznej wiedzy na temat właściwego formułowania i stopnia precyzji oczekiwań biegłego rewidenta co do kształtowania się określonych wartości, wskaźników oraz relacji między danymi finansowymi i niefinansowymi. 

  • Umożliwienie uczestnikom szkolenia nabycia praktycznych umiejętności w zakresie dokumentowania przebiegu procedur analitycznych. 

  • Przybliżenie kwestii związanych z możliwością wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających badanie . 

  • Zasygnalizowanie głównych kierunków rozwoju narzędzi i technik analitycznych wykorzystywanych w rewizji finansowej. 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2020 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO